Semafory POSIX v C

Semafory Posix V C„Aj keď každý programovací jazyk má veľa knižníc na špecifické účely, knižnica POSIX jazyka C má svoje miesto. Bol navrhnutý tak, aby vytvoril veľkú harmonizáciu medzi procesmi a veľmi pomáha pri používaní multithreadingu v rámci programov, t.j. vytváraní viacerých vlákien a synchronizácii ich vykonávania. V rámci tejto dnešnej príručky uvidíte jednoduchú ilustráciu používania semaforov POSIX v jazyku C. Pre základné príklady kódu v jazyku C musíme v systéme nakonfigurovať jeho kompilátor. Predtým však musíme aktualizovať systém, pretože je to nevyhnutný krok pre hladké vykonávanie kódu. Dotaz zobrazený v priloženom snímku je teda nutnosťou na aktualizáciu a aktualizáciu operačného systému Linux pomocou pomôcky „apt“.


Tento proces vyžadoval na vašej platforme Linux približne 55 kb priestoru na bezproblémové vykonanie aktualizácií. Ak ste ochotní dať toľko priestoru, pokračujte klepnutím na „y“. Spracovanie sa dokončí o niekoľko minút.
Po úplnom aktualizácii systému nakonfigurujeme kompilátor jazyka C v našom systéme pomocou nástroja apt-get v príkaze „install“. Použite „gcc“ ako kľúčové slovo a je to.

Sem_init()

Nový semafor by sa vytvoril vtedy, keď už existuje neidentifikovaný semafor na „s“; v opačnom prípade sa už existujúci semafor zahodí. V celej tejto metóde „s“ znamená inštanciu Semaforu, ktorá bola skonštruovaná, a zdieľaný je signál alebo vlajka, ktorá indikuje, či sa semafor môže distribuovať pomocou metódy forked() alebo inak. Vstupná hodnota slúži ako nastavený počiatočný bod semaforu.

Int sem_init ( nor_t * s, int shared, unsigned int value ) ;

Sem_wait()

Vykonaním akcie uzamknutia semaforu na semafore, ktorý je špecifikovaný ako „s“, metóda sem_wait() tento semafor zadrží. Procedúra sem-čakanie sa použije na zadržanie semaforu alebo jeho ponechanie v rade. Niektoré z predtým preťažených procesov sa prebudia, keď nejaký iný proces vyvolá sem_post().int sem_čakať ( nor_t * s ) ;

no_post()

Keď sa zavolá sem post, hodnota sa zvýši a potom sa spustí jedna z predtým zálohovaných alebo čakajúcich operácií, t.j. odomkne už zamknutý semafor.

int sem_post ( nor_t * s ) ;

no_destroy()

Inicializovaný bezmenný semafor „s“ sa zničí pomocou funkcie sem zničit().

int sem_destroy ( nor_t * s ) ;

Príklad

Aby sme pochopili semafory, najprv vytvoríme súbor C a potom doň pridáme kód. Ak ho chcete vytvoriť, použite „dotykový“ dotaz a nový súbor nájdete v domovskom priečinku vášho systému.


Teraz musíte otvoriť svoj prázdny súbor C pomocou nejakého jednoduchého editora, aby ste v ňom vygenerovali dobrý kód. Doteraz sme skúšali editor „nano“, ako je znázornené na obrázku nižšie.


Ako všetci vieme, všetky programovacie jazyky nemôžu fungovať bez knižníc, pretože tieto knižnice obsahujú veľké množstvo tried, štruktúr, funkcií a objektov, ktoré je možné využiť na fungovanie celého systému. Takže začíname tento C program s použitím niektorých základných a nevyhnutných knižníc pre POSIX Semafory.

Ak chcete použiť tieto knižnice v kóde, musíme pre každú knižnicu použiť znak „#“ s kľúčovým slovom „include“. Práve teraz sme pridali celkom 4 knižnice, ktoré musíte mať v tomto programe. V opačnom prípade náš program nebude fungovať správne. Prvá knižnica hlavičiek „stdio.h“ je zvyčajne nevyhnutná v každom programe C, pretože nám umožňuje vykonávať vstupné a výstupné operácie v kóde. Preto ho používame na plynulé pridávanie vstupov a získavanie výstupov z kódu. Druhá knižnica, ktorú tu používame, je „pthread.h“, ktorá je nevyhnutná pre programovanie vlákien, t. j. multithreading.

Túto knižnicu budeme používať na vytváranie vlákien v programe. Ďalšou a najdôležitejšou knižnicou v tomto kóde je „semafor.h“. Používa sa na hladkú synchronizáciu vlákien. V neposlednom rade je knižnica „unistd.h“, ktorá nám umožňuje používať užívateľom definované rôzne funkcie a konštanty. Teraz sme deklarovali semafor „s“ pomocou vstavaného objektu „sem_t“ knižnice semaforov. Tu prichádza užívateľom definovaná funkcia vlákna „T“ bez návratového typu. Na vykonanie synchronizácie využíva niektoré vstavané funkcie semaforu. Funkcia sem_wait() je tu na podržanie semaforu „s“ pomocou znaku „&“.

V rámci pozastavenia sa vykonal príkaz printf() spolu s funkciou „sleep“, aby sa tento program na 4 sekundy dostal do režimu spánku. Ďalší príkaz printf() zobrazí novú správu a spustí sa funkcia sem_post() na uvoľnenie zámku na semafore „s“.

#include
#include
#include
#include
ani_t s;
neplatné * T ( neplatné * arg ) {
sem_čakať ( & s ) ;
printf ( „Vitajte! \n ' ) ;
spať ( 4 ) ;
printf ( 'Zbohom! \n ' ) ;
sem_post ( & s ) ;
}Pozrime sa dobre na metódu main() tohto programu C pre semafory. Funkcia sem_init() sa tu použila na vytvorenie nového semaforu „s“, ktorý nebol distribuovaný pomocou metódy forked(), t. j. „0“, a jeho počiatočný bod je nastavený na 1. Objekt pthread_t z pthread knižnica C sa využila na vytvorenie dvoch vlákien pomocou dvoch objektov vlákien, o1 a o2. Príkaz printf() je tu, aby ukázal, že vytvoríme prvé vlákno pomocou funkcie pthread_create() na ďalšom riadku.

Tejto funkcii sme odovzdávali objekt vlákna o1 s obmedzeniami NULL a volaním funkcie „T“ jej odovzdaním v parametroch. Po 4 sekundách spánku sa vytvorilo ďalšie vlákno s objektom o2 a funkcia pthread_join() sa tu používa na spojenie vlákien pomocou funkcie main(). Funkcia sem_destroy() je tu na zničenie semaforu „s“ a všetky zablokované vlákna budú tiež uvoľnené.

int main ( ) {
sem_init ( & s, 0 , 1 ) ;
pthread_t o1, o2;
printf ( 'Teraz v prvom vlákne... \n ' ) ;
pthread_create ( & o1,NULL,T,NULL ) ;
spať ( 4 ) ;
printf ( 'Teraz v 2. vlákne... \n ' ) ;
pthread_create ( & o2,NULL,T,NULL ) ;
pthread_join ( o1, NULL ) ;
pthread_join ( o2, NULL ) ;
no_destroy ( & s ) ;
vrátiť 0 ;
}Kompilujeme program C pomocou kompilátora „Gcc“; voľby „-lrt“ a „-lpthread“ sa používajú na vykonávanie funkcií vlákien POSIX. Pri spustení dotazu „.a/.out“ sa vytvorilo prvé vlákno. Po vytlačení prvej správy prejde do režimu spánku.


Druhé vlákno sa synchronizovalo a po 4 sekundách sa prvé vlákno uvoľnilo a druhé vlákno sa na 4 sekundy uzamklo.


Nakoniec sa uvoľnilo aj druhé vlákno.

Záver

To je všetko o POSIX Semaforoch v C, pričom využívajú niektoré z jeho hlavných funkcií na synchronizáciu rôznych vlákien. Po prečítaní tohto článku budete môcť POSIX chápať viac a viac.