Netstat - nástroj príkazového riadka na monitorovanie sieťových pripojení