Iné

Prchavé C++

Primárnou výhodou využitia volatile je to, že jej hodnota sa môže meniť vždy, keď používateľ požaduje jej úpravu. Tento článok vysvetľuje Volatile C++.

Zoznam Tkinter

Návod na použitie modulu Tkinter v Pythone a ako používať Listbox prostredníctvom knižnice Tkinter na vytvorenie grafického rozhrania Tkinter a pridanie widgetu Listbox do neho.

Ako odinštalovať Git v systéme Windows

Ak chcete odinštalovať Git v systéme Windows, prejdite na „Ovládací panel“, otvorte „Programy a funkcie“, kliknite pravým tlačidlom myši na „Git“ a vyberte možnosť „Odinštalovať“.

Tkinter ComboBox

Sprievodca použitím modulu Tkinter v Pythone na vytvorenie comboBoxu v okne GUI pomocou funkcie frame() a konvenčným spôsobom vytvárania ComboBoxu.

Strom závislosti MVN

Tento článok vysvetľuje, že doplnok Maven Dependency Plugin vám umožní spustiť jednoduchý príkaz vo vašom projekte a vizualizovať všetky jeho závislosti.

Vnorené príkazy If v Pythone

Sprievodca implementáciou príkazov Nested if-else v programovacom jazyku Python vysvetlením konceptu príkazov Nested if s príkladmi.

Zoznam používateľov MariaDB

Tento článok vysvetľuje, či chcete vidieť zoznam všetkých používateľov prítomných na serveri MariaDB, tento zoznam sa nachádza v systémovej tabuľke s názvom „mysql.user“.

Ako previesť int na double v Jave

Ak chcete previesť int na double v Jave, existujú tri metódy: pomocou operátora priradenia, pomocou Typecasting a metódy valueOf() triedy Java Double wrapper.

Ternárny operátor C++

Tento článok vysvetľuje operátor známy ako ternárny operátor, ktorý akceptuje tri operandy na rozdiel od bežného jedného alebo dvoch, ktoré väčšina operátorov vyžaduje.

C++ Std swap

Funkcia swap() v C++ má pre polia zložitosť N, pretože každý prvok musí byť zamenený samostatne. Je diskutovaná funkcia C++ Std Swap.

Funkcie C++ istream

V tomto článku sme spustili rôzne kódy, ktoré obsahujú rôzne funkcie istream. Potom o funkciách a definíciách funkcií istream v C++.

Ako používať zhodný symbol LaTeX

Podrobný návod, ako používať symbol zhody v LaTeX-e na zobrazenie podobností medzi trojuholníkmi a tiež na to, ako zobraziť nezhodu medzi trojuholníkmi.

Časová zložitosť triedenia vkladania

Sprievodca, ako používať zložitosť času zoradenia vloženia na zoradenie zoznamu a nezoradeného poľa vo vzostupnom poradí pomocou rovnakého zoznamu a rovnakého poľa na mieste.

Rýchly slovník

Podrobný návod, ako vytvoriť rýchly slovník a prázdny slovník, aby ste mali kolekciu, ktorá ukladá prvky v pároch kľúč – hodnota.