Vnorené príkazy If v Pythone

Vnorene Prikazy If V PythonePri práci s akýmkoľvek programovacím jazykom sa často stretávate so situáciou, kedy sa potrebujete rozhodnúť na základe viacerých podmienok. Situácia vám povie, čo musíte urobiť, a výber podmienky rozhodne, akú funkciu alebo blok kódu je potrebné vykonať ďalej. Môžete to urobiť pomocou rozhodovacích príkazov v Pythone. Rozhodovacie príkazy Pythonu sa tiež nazývajú if-elif-else alebo len if-else. Keď je daná podmienka splnená, výrazy if-else popisujú, ktorý blok kódu sa musí vykonať ako ďalší. Vnorený príkaz if kombinuje mnoho príkazov if-else alebo používa jednu podmienku if v inom príkaze if. Tento článok vás naučí, ako používať príkazy Nested if na rozhodovanie v programe Python.

Čo je vyhlásenie Nested if

Vnorené, ak sa príkazy používajú tam, kde na prijatie jedného rozhodnutia potrebujete použiť viacero podmienok a tieto podmienky sú na sebe závislé.Pri písaní kódu sa vývojári často musia rozhodnúť, ktorý blok kódu sa musí vykonať ako ďalší. V takýchto situáciách prídu vhod vyhlásenia if-else. Väčšina vývojárov intuitívne chápe podmienky if-other. Príkaz if-else sa používa vždy, keď existuje toľko možností a iba jedna možnosť je správna a mala by sa vybrať. Tieto vyhlásenia pomáhajú robiť rozhodnutia na základe rôznych podmienok, a preto prispievajú k rozhodovaniu o toku kódu.Ak príkaz pracuje s boolovskou funkciou, True alebo False, vyžaduje dve „rozhodnutia“ ako vstup, ktoré je potrebné vykonať v prípade podmienky True alebo False. Napríklad, ak je podmienka True, vykoná sa blok True príkazu. Ak je však podmienka False, potom sa blok True príkazu preskočí a vykoná sa blok príkazu False.Tu vám poskytneme príklad jednoduchého príkazu if-else, aby ste mali predstavu o tom, ako to funguje, a potom prejdeme k príkazu Nested if. Keď poznáte základnú funkciu príkazu if-else, rýchlo sa naučíte implementáciu príkazu Nested if.

Príklad 1

Potrebujeme napríklad vedieť, či je dané číslo väčšie alebo menšie ako 5. Ako vidíte, na výber podľa okolností použijeme výraz if-else.

Keďže 10 je väčšie ako 5, príkaz if preskočí blok kódu True a vykoná blok kódu False. Jednoducho povedané, namiesto príkazu if sa vykoná príkaz else.a = 10 ;
ak ( a < 5 ) :
vytlačiť ( 'Zadané číslo je menšie ako 5' )

inak :
vytlačiť ( 'Číslo je väčšie ako 5' )


Výstup uvedený nižšie môžete vidieť:

Vnorený príkaz if-else

Príkladom jedna bola jednoduchá podmienka typu if-else. Čo sa stane, ak existuje viac ako jedna podmienka na určenie, ktorý blok kódu by sa mal vykonať ako ďalší? V takejto situácii sa použije príkaz Nested if-else. Vnorený príkaz if-else funguje ako jeden príkaz if-else, ale s viacerými podmienkami.

Jednoducho povedané, vnorený príkaz if-else je príkaz if-else v inom príkaze if-else. Vloženie jedného príkazu do iného príkazu sa v počítačovom jazyku nazýva vnorenie. Do seba môže byť vnorené ľubovoľné množstvo príkazov. V programovacom jazyku Python si však musíte dávať pozor na odsadenie, aby bolo vnorenie jasné pre vás aj pre kompilátor. Teraz sa pozrime na jednoduchý príklad príkazu Nested if, aby sme sa naučili jeho implementáciu.

Príklad 2

Tento príklad vám ukáže implementáciu príkazu Nested if-else. Najprv si pozrite kód uvedený nižšie a potom ho vysvetlíme krok za krokom.

Ako vidíte v kóde, jeden blok if-else je vnorený do iného bloku if-else. Program vám poskytne všetky kroky na kontrolu, či je zadané číslo záporné, kladné alebo nulové. Keď program spustíte, skontroluje, či je číslo <0, a ak je menšie ako 0, znova skontroluje, či sa rovná nule.

Ak sa zadané číslo rovná nule, vypíše sa správa „Zadané číslo je nula“. Ak sa nerovná nule, vypíše hlásenie „Zadané číslo je záporné číslo“. A ak obe tieto podmienky nesplnia, vykoná sa časť podmienky else a zobrazí sa „Dané číslo je kladné číslo“. Ako vidíte, dané číslo je v našom prípade a=-10, čo je záporné číslo. Preto by mal program vykonať nasledujúci blok kódu else:

a = - 10
ak a <= 0 :
ak a == 0 :
vytlačiť ( 'Dané číslo je nula' )
inak :
vytlačiť ( 'Dané číslo je záporné číslo' )
inak :
vytlačiť ( 'Dané číslo je kladné číslo' )


Tu vidíte nasledujúci výstup:

Príklad 3

V tomto príklade si ukážeme, ako skontrolovať, ktoré čísla (uvedené v kóde) sú rovnaké a ktoré sa líšia. Pozrite si kód. Najprv sme deklarovali tri premenné (a, b, c) s hodnotami 5, 5 a 6. Potom sa vykonajú príkazy Nested if, aby sa zobrazili výsledky.

a = 5

b = 6

c = 6


ak ( a == b ) :
ak ( a == c ) :
vytlačiť ( 'Všetky čísla sú rovnaké' )
ak ( a != c ) :
vytlačiť ( 'Prvé a druhé číslo sú rovnaké, ale nie tretie' )
elif ( b == c ) :
vytlačiť ( 'Druhé a tretie číslo sú rovnaké, ale nie prvé' )
inak :
vytlačiť ( 'Všetky čísla sú rôzne' )

Pozrite si nasledujúci výstup. Ako vidíme, druhé a tretie číslo sú rovnaké, ale prvé je odlišné, takže by sa malo vytlačiť.

Záver

V tomto článku sme sa pomocou príkladov naučili implementáciu príkazu Nested if-else. Najprv sme vysvetlili koncept príkazu Nested if a potom sme poskytli niekoľko príkladov programovania, ktoré vám pomôžu implementovať príkaz Nested if v programovacom jazyku Python.