Obnovte chýbajúcu možnosť „Pripnúť na hlavný panel“ v systéme Windows 10 - Winhelponline

Obnovte chýbajúcu možnosť Pripnúť na hlavný panel v systéme Windows 10 a odstráňte VŠETKY nastavenia politiky panela úloh v registri

Čítajte Viac

Ako odstrániť tlačidlo Microsoft Edge Tab v prehliadači Internet Explorer? - Winhelponline

Od aktualizácie Windows 10 Creators Update bolo na panel s nástrojmi Internet Explorer vedľa tlačidla Nová karta pridané tlačidlo Microsoft Edge. Kliknutím na toto tlačidlo sa spustí webový prehliadač Microsoft Edge. Tlačidlo Odstrániť Edge na paneli kariet programu Internet Explorer Ak na karte nájdete tlačidlo Edge

Čítajte Viac

PowerToy Clone pre Windows Vista - Winhelponline

Image Resizer PowerToy Clone pre Windows Vista

Čítajte Viac

Ako vypnúť monitor pomocou klávesovej skratky alebo príkazového riadku v systéme Windows - Winhelponline

Tento článok pojednáva o rôznych nástrojoch, pomocou ktorých môžete monitor alebo displej vypnúť pomocou skratky na pracovnej ploche, klávesovej skratky alebo príkazového riadku. Vypnite monitor pomocou skratky: pomocou automatizačného nástroja NirCmd pomocou automatizačného nástroja Wizmo pomocou príkazu PowerShell Ako vypnúť monitor pomocou zástupcu na ploche Moja nová a fantastická

Čítajte Viac

Chyba služby Windows Update 80240037 v nových počítačoch so systémom Windows 7 a 8.1 - Winhelponline

Ak ste si práve kúpili nový počítač s operačným systémom Windows 7 alebo Windows 8.1 s jedným z procesorov (CPU) uvedených nižšie, upozorňujeme, že program Microsoft Update nebude pre váš systém k dispozícii. Siedma (7.) generácia procesora „Intel Core“ alebo siedma (7.) generácia procesora AMD („Bristol Ridge“) alebo

Čítajte Viac

Priečinky, ktoré sa v systéme Windows 10 automaticky neobnovujú - Winhelponline

Pri vytváraní, odstraňovaní, premenovávaní alebo presúvaní súborov alebo priečinkov sa v priečinku Prieskumník súborov alebo na pracovnej ploche zobrazenie priečinka neaktualizuje automaticky, aby odrážalo danú akciu. Ak chcete zobraziť zmeny, musí používateľ stlačiť tlačidlo F5 na klávesnici alebo kliknúť pravým tlačidlom myši na plochu alebo priečinok

Čítajte Viac

Ako zálohovať a obnovovať pripnuté skratky na paneli úloh? - Winhelponline

Ako zálohovať a obnovovať pripnuté skratky na paneli úloh v systémoch Windows 7, 8 a Windows 10. Kľúč registra TaskBand a priečinok TaskBar v adresári UserPinned

Čítajte Viac

Ako odinštalovať Windows 10 Update Offline cez Windows RE - Winhelponline

Ak sa v dôsledku nedávno nainštalovanej kumulatívnej aktualizácie alebo aktualizácie funkcií nepodarilo váš počítač so systémom Windows 10 spustiť, môžete odinštalovať novo nainštalovanú aktualizáciu pomocou možností obnovenia systému Windows. Nedávnu aktualizáciu môžete odinštalovať dvoma spôsobmi a v tomto článku sú vysvetlené obe možnosti. Odinštalujte aktualizácie systému Windows 10 offline pomocou

Čítajte Viac

Ako nastaviť nástroj na vystrihovanie na predvolený nový výstrižok po spustení - Winhelponline

Ako predvolene spustiť nástroj na vystrihovanie v režime snímania? Nový obdĺžnikový úryvok pomocou skriptu AutoHotkey alebo NirCmd zaslaním klávesovej skratky Alt + N a R.

Čítajte Viac

Ako nakonfigurovať prístup k riadeným priečinkom na zastavenie blokovania „neoprávnených zmien“ Upozornenia - Winhelponline

Aktualizácia Windows 10 Fall Creators Update pridáva užitočnú bezpečnostnú funkciu s názvom Kontrolovaný prístup k priečinkom, ktorá je súčasťou programu Windows Defender Exploit Guard. Možno ste si všimli zablokované upozornenia na neoprávnené zmeny. Za týmito oznámeniami je funkcia kontrolovaného prístupu k priečinkom v programe Windows Defender. Kontrolovaný prístup k priečinkom vám pomáha chrániť

Čítajte Viac

Ako obnoviť podregistre registra zo snímky obnovenia systému v systéme Windows XP - Winhelponline

Ako obnoviť podregistre registra zo snímky obnovenia systému (priečinok s informáciami o systémovom zväzku) v systéme Windows XP

Čítajte Viac

Ako odstrániť nepoužívané alebo duplicitné profily sietí Wi-Fi v systéme Windows? - Winhelponline

Ako odstrániť nepoužívané alebo duplicitné profily sietí Wi-Fi v systéme Windows?

Čítajte Viac

Ako odstrániť tlačidlo Microsoft Edge Tab v prehliadači Internet Explorer? - Winhelponline

Od aktualizácie Windows 10 Creators Update bolo na panel s nástrojmi Internet Explorer vedľa tlačidla Nová karta pridané tlačidlo Microsoft Edge. Kliknutím na toto tlačidlo sa spustí webový prehliadač Microsoft Edge. Tlačidlo Odstrániť Edge na paneli kariet programu Internet Explorer Ak na karte nájdete tlačidlo Edge

Čítajte Viac

Ako automaticky mazať staré priečinky s profilmi používateľov v systéme Windows Vista a novších - Winhelponline

Ako automaticky odstraňovať staré priečinky profilov používateľov v systéme Windows Vista a novších

Čítajte Viac

Cesta Windira nie je vyriešená alebo rozpoznaná. Ako opraviť premennú prostredia? - Winhelponline

SystemRoot a Windir sú dve vstavané premenné prostredia, ktoré smerujú do vášho adresára Windows. Aj keď sú obe integrované premenné, premenná SystemRoot je iba na čítanie, ale premennú Windir je možné odstrániť alebo upraviť a jej nastavenie je uložené v registri. Ak systém% Windir% systém nerozpozná alebo nevyrieši, váš

Čítajte Viac

Ako zálohovať obrázky Windows Spotlight v systéme Windows 10? - Winhelponline

Ako zálohovať alebo ukladať obrázky Windows Spotlight v systéme Windows 10? Priečinok Assets obsahuje všetky obrázky na uzamknutej obrazovke s názvami súborov bez prípony.

Čítajte Viac

Ako zakázať spustenie navigácie alebo zvuk klikania v programe Internet Explorer - Winhelponline

Ako zakázať spustenie navigácie alebo zvuk klikania v prehliadači Internet Explorer

Čítajte Viac

Obnovte možnosť automatického prehrávania „Importovať obrázky a videá“ v systéme Windows 10 - Winhelponline

Windows 10 má v dialógovom okne Automatické prehrávanie možnosť Importovať fotografie a videá, ktorá vám pomáha importovať fotografie a videá z telefónu, SD karty, fotoaparátu atď. Táto možnosť využíva na importovanie fotografií a médií zo zariadenia do vášho zariadenia zabudovanú aplikáciu Fotografie. Priečinok s obrázkami. Stále môžete používať

Čítajte Viac

Čo je systémovo vyhradený oddiel v konzole na správu diskov - Winhelponline

Možno ste videli zväzok s názvom System Reserved, keď ste otvorili konzolu Správa diskov (diskmgmt.msc) a premýšľali ste, čo je to oblasť. Tento článok poskytuje informácie o tom, čo je to oblasť vyhradená pre systém a či ju môžete vymazať alebo nie. Čo je oddiel „Rezervovaný systém“? Keď vyčistíte inštaláciu

Čítajte Viac

Ako zakázať uzamknutú obrazovku v systéme Windows 10? - Winhelponline

Zdá sa vám uzamknutá obrazovka Windows 10 v stolných počítačoch nepohodlná a nepotrebná? Tento príspevok vysvetľuje rôzne spôsoby zakázania uzamknutej obrazovky v systéme Windows 10 Anniversary Update v1607 a vyššom. Windows 10 v1511 umožnil používateľom zakázať uzamknutú obrazovku pomocou nastavenia skupinovej politiky alebo ekvivalentného nastavenia politiky založenej na registri.

Čítajte Viac

[Oprava] Nie je možné nastaviť predvolené priradenie súborov pomocou predvolených aplikácií v systéme Windows 10 - Winhelponline

[Opraviť] Nie je možné nastaviť predvolené priradenie súborov pomocou predvolených aplikácií v systéme Windows 10

Čítajte Viac

Ako upraviť oneskorenie ukážky myši pri Aero Peek Desktop v systéme Windows 7 - Winhelponline

Ako zvýšiť oneskorenie ukážky myši pri Aero Peek Desktop v systéme Windows 7

Čítajte Viac