V ponuke Nástroje v programe Prieskumník Windows chýbajú možnosti priečinka - Winhelponline

Možnosti priečinka chýbajú v ponuke Nástroje v programe Prieskumník systému Windows a „Možnosti priečinka a vyhľadávania “ chýbajú umiestnenie v ponuke Usporiadať

Čítajte Viac

Ako zálohovať obrázky Windows Spotlight v systéme Windows 10? - Winhelponline

Ako zálohovať alebo ukladať obrázky Windows Spotlight v systéme Windows 10? Priečinok Assets obsahuje všetky obrázky na uzamknutej obrazovke s názvami súborov bez prípony.

Čítajte Viac

Ako obnoviť údaje a nastavenia programu Windows Mail z poškodeného používateľského profilu - Winhelponline

Ako obnoviť údaje programu Windows Mail, možnosti nevyžiadanej pošty, pravidlá správ a ďalšie nastavenia z poškodeného profilu používateľa

Čítajte Viac

Skopírujte obsah textového súboru do schránky pomocou kontextovej ponuky - Winhelponline

Skopírujte obsah textového súboru do schránky pomocou kontextovej ponuky Kopírovať do schránky

Čítajte Viac

Zobraziť úplnú cestu na paneli s adresou pre špeciálne priečinky v systéme Windows 10 - Winhelponline

Rýchly prístup obsahuje predvolene odkazy na priečinky Desktop, Documents, Pictures, Music a Videos. Keď získate prístup k niektorému z týchto odkazov na špeciálne priečinky pomocou Rýchleho prístupu, na paneli s adresou sa namiesto absolútnej cesty k Dokumentom zobrazí miesto ako Tento počítač → Dokumenty, Tento počítač → Pracovná plocha atď.

Čítajte Viac

Odstrániť nežiaduce programy z ponuky Otvoriť pomocou v systéme Windows - Winhelponline

Po kliknutí pravým tlačidlom myši na súbor sa zobrazí ponuka Otvoriť pomocou, ktorá zobrazuje zoznam programov, pomocou ktorých je možné súbor otvoriť. Keď v dialógovom okne Otvoriť pomocou prehľadáte program na otvorenie súboru, položka programu sa pridá do ponuky Otvoriť pomocou a do dialógového okna Otvoriť pomocou.

Čítajte Viac

Posielajte súbory na e-mail pomocou tlačidla Zdieľať v Prieskumníkovi súborov v systéme Windows 10 - Winhelponline

Veľmi užitočný príkaz Príjemca pošty v ponuke Odoslať vám vám pomôže rýchlo pripojiť súbory k e-mailu, ak máte v systéme nainštalovaného e-mailového klienta pre počítač (s podporou Simple-MAPI). Funkcia Odoslať kam, ktorá využíva volanie Messaging API, bohužiaľ nepodporuje vstavanú aplikáciu Mail. ale

Čítajte Viac

Opraviť chybu „Systém Windows nemôže získať prístup k určenému zariadeniu, ceste alebo súboru“ pri prehrávaní filmov DVD v systéme Windows 7 - Winhelponline

Opraviť chybu „Systém Windows nemá prístup k uvedenému zariadeniu, ceste alebo súboru“ pri prehrávaní filmov DVD v systéme Windows 7

Čítajte Viac

Ako zakázať spustenie navigácie alebo zvuk klikania v programe Internet Explorer - Winhelponline

Ako zakázať spustenie navigácie alebo zvuk klikania v prehliadači Internet Explorer

Čítajte Viac

Nastavenia používateľského účtu sa zatvárajú pri pridávaní účtu alebo prechode na účet MS - Winhelponline

Ak sa stránka Nastavenia používateľských účtov náhle zatvorí pri pokuse o vytvorenie nového používateľského účtu alebo pri prepínaní miestneho používateľského účtu na účet Microsoft, tu je niekoľko príkazov PowerShell, ktoré problém odstránia. Vyššie uvedená obrazovka sa môže zobraziť na niekoľko sekúnd a náhle zavrieť

Čítajte Viac

Ako zakázať spustenie navigácie alebo zvuk klikania v programe Internet Explorer - Winhelponline

Ako zakázať spustenie navigácie alebo zvuk klikania v prehliadači Internet Explorer

Čítajte Viac

Ako sledovať udalosti registra a súborov 'Denied Denied' pomocou nástroja Process Monitor - Winhelponline

Ako sledovať udalosti registra a súborov 'Denied Denied' pomocou nástroja Process Monitor

Čítajte Viac

Ako odblokovať súbory stiahnuté z Internetu? - Winhelponline

Súbory stiahnuté z internetu sú označené identifikátorom zóny („Značka webu“ uloženým ako alternatívne dátové toky), aby sa spustila kontrola reputácie aplikácie pomocou aplikácie Windows SmartScreen vo Windows 8 a novších. Obsah Zóna Informácie a SmartScreen Odblokujte súbory pomocou Streams.exe Odblokujte súbory pomocou Whitelistu PowerShell

Čítajte Viac

Ako naplánovať skenovanie programu Windows Defender v systéme Windows 10 - Winhelponline

Ako naplánovať skenovanie programu Windows Defender v systéme Windows 10

Čítajte Viac

Ako pridať ikonu štítu UAC do statickej kontextovej ponuky (kliknutie pravým tlačidlom myši) v systéme Windows 7 - Winhelponline

Ako pridať ikonu štítu UAC do statickej kontextovej ponuky (kliknutie pravým tlačidlom myši) v systéme Windows 7

Čítajte Viac

Na karte Umiestnenie pre verejné priečinky v systéme Windows Vista - Winhelponline chýba tlačidlo presunutia

Na karte Umiestnenie pre verejné priečinky v systéme Windows Vista chýba tlačidlo presunutia

Čítajte Viac

Ako zakázať animácie Adobe Flash pre všetky stránky okrem stránok uvedených na bielom zozname v programe Internet Explorer 8 - Winhelponline

Ako zakázať animácie Adobe Flash pre všetky stránky okrem stránok uvedených na bielom zozname v prehliadači Internet Explorer 8

Čítajte Viac

Zmeňte príkaz Predvolený editor obrázkov prepojený s úpravami v ponuke Pravé tlačidlo myši na ponuku Obrazové súbory - Winhelponline

Typy obrazových súborov, ako sú JPG, PNG, BMP a ďalšie, majú v ponuke pravého kliknutia príkaz „Upraviť“, ktorý po kliknutí predvolene otvorí program Microsoft Paint. Ak máte editor obrázkov tretích strán a chcete ho nastaviť ako predvolený editor pri vyvolaní z ponuky pravým tlačidlom myši, tento príspevok

Čítajte Viac

Ako pridať klasické pozadie pracovnej plochy a farby do ovládacieho panela systému Windows 10? - Winhelponline

Ako pridať klasické pozadie pracovnej plochy (pageWallpaper) a farby (pageColorization) aplikované na ovládací panel systému Windows 10?

Čítajte Viac

Po inštalácii KB4100347 Intel CPU Update - Winhelponline sa nedá zaviesť do systému Windows

Spoločnosť Intel nedávno oznámila, že dokončila svoje validácie a začala vydávať mikrokód pre nedávne platformy CPU súvisiace so Spectre Variant 2 (CVE 2017-5715). Windows Update KB4100347 obsahuje aktualizácie mikrokódu od spoločnosti Intel. Hneď po nainštalovaní aktualizácie KB4100347 cez kanál Windows Update alebo katalóg Microsoft Update

Čítajte Viac

RegFileExport vám pomôže exportovať údaje z offline úľov registra - Winhelponline

RegFileExport vám pomáha exportovať kľúče registra offline z podregistrov registra, ktoré OS v súčasnosti nepoužíva

Čítajte Viac