Kamarát

Nainštalujte Linux Mint MATE

Ak máte záujem vychutnať si známu pracovnú plochu MATE vo svojom systéme Linux Mint, existujú 2 spôsoby, ako úplne preinštalovať operačný systém alebo nainštalovať MATE do existujúceho systému a zmeniť prostredie pracovnej plochy.