OpenSuse vs Ubuntu

Medzi všetkými distribúciami Linuxu sú openSUSE a Ubuntu dve z najlepších. Oba sú zadarmo a majú otvorený zdrojový kód a využívajú najlepšie funkcie, ktoré Linux ponúka. Každý má však svoje korenie. V tomto článku sa pozrieme na podrobné porovnanie medzi openSUSE a Ubuntu