Šifrovanie

Šifrovanie súborov v systéme Linux

Šifrovanie je proces kódovania vašich údajov takým spôsobom, že ich budú môcť čítať iba tí autorizovaní. Robí to tak, že čitateľné údaje zakóduje do podoby kódu, ktorý je možné dekódovať iba dešifrovacím kľúčom. Užívateľ tak môže chrániť svoje informácie a zabezpečiť svoje údaje aj v prípade straty alebo krádeže zariadenia. Pozrime sa na niektoré z najpopulárnejších šifrovacích techník, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii v systéme Linux.

Ako šifrovať/dešifrovať súbory pomocou GPG

Existuje množstvo riešení na implementáciu rôznych typov šifrovacích techník. Na šifrovanie pevných diskov a oddielov sa používajú nástroje ako TrueCrypt a VeraCrypt, ktoré však nie sú účinné na všeobecné šifrovanie súborov alebo dokumentov. GPG je bezplatný a ľahko použiteľný nástroj, ktorý je možné použiť na šifrovanie tajných súborov pomocou zabezpečeného asymetrického šifrovania, ktoré nie je možné brutálne vynútiť.