Ako nastaviť HAProxy ako Load Balancer pre Nginx v CentOS 8

High Availability Proxy, tiež skrátene HAProxy, je ľahký a rýchly nástroj na vyrovnávanie záťaže, ktorý slúži aj ako proxy server. V tejto príručke vás prevedieme inštaláciou HAProxy v nastavení webových serverov, ktoré sú napájané pomocou Nginx.