Orezanie v Inkscape

Ako orezať obrázok v Inkscape? Najlepším spôsobom orezania je vytvorenie objektu a zmenšenie obrázku na objekt. Technika bude ukázaná v tejto príručke.