Ssh

Ako používať príkaz ssh-copy-id

Príkaz ssh-copy-id je jednoduchý nástroj, ktorý vám umožní nainštalovať kľúč SSH na autorizované kľúče vzdialeného servera. Tento článok vám ukáže, ako používať nástroj ssh-copy-id, aby boli vaše prihlásenia do SSH plynulejšie a bezpečnejšie.

Čo je to Ssh_exchange_identification read Obnovenie pripojenia peerom?

Ak ste sa pokúšali udržať alebo nadviazať akékoľvek spojenie, môže nastať situácia, že váš vzdialený počítač zablokuje toto ssh spojenie. Správa „ssh_exchange_identification: read: Connection reset by peer“ nie je taká jasná, aby sa dalo hneď popísať, čo spôsobilo chybu. Aby sme tento problém úspešne vyriešili, musíme určiť hlavnú príčinu tejto chyby. Čo je to prečítanie Ssh_exchange_identification V tomto článku je vysvetlené resetovanie spojenia partnerom.

Ako vyriešiť chybu zamietnutia povolenia SSH (publickey)

Jednou z najčastejších chýb pri práci s kľúčmi SSH je chyba odmietnutia povolenia (publickey). Tento článok pojednáva o rôznych dôvodoch tejto chyby a ukazuje vám niekoľko rýchlych krokov, ktoré môžete vykonať na opravu tejto chyby.

Ako povoliť SSH v Ubuntu 20.04

SSH je známy ako bezpečnostný protokol. Zabezpečuje bezpečnosť pripojenia pomocou šifrovania. Zahŕňa vzdialený prístup pre prihlásenie užívateľa na vytvorenie spojenia medzi klientom a centrálnym serverom. Jedným z jeho prominentných atribútov je umožniť bezpečný prenos súborov medzi týmito dvoma servermi prostredníctvom funkcií vzdialenej správy. V tomto článku sú vysvetlené kroky na povolenie protokolu SSH vo vašom ubuntu 20.04.

Generujte kľúče SSH v systéme Linux

SSH sa používa na vytvorenie bezpečného pripojenia medzi klientom a jeho serverom. Štandardne každý operačný systém založený na Linuxe podporuje SSH. Protokol SSH sa zvyčajne používa na vzdialený prístup, príkazovanie a prenos súborov. V tomto článku je vysvetlené, ako generovať kľúče SSH a používať ich na ochranu servera, a cenné informácie.

Ako povoliť SSH v CentOS 8

V tomto článku vám ukážem, ako nainštalovať klientske a serverové nástroje SSH na server CentOS 8 a ako nakonfigurovať server SSH na CentOS 8.

Ako nainštalovať a povoliť OpenSSH v Ubuntu 20.04

OpenSSH je nástroj používaný na zabezpečenie vzdialeného pripojenia medzi hostiteľom a jeho klientom pomocou protokolu SSH. Záleží mu na únose a útokoch na pripojenie a taktiež šifruje komunikáciu po sieťovej prevádzke pomocou rôznych spôsobov autentifikácie. V tomto článku je vysvetlené, ako nainštalovať a povoliť OpenSSH na Ubuntu 20.04.

Čo znamená zlyhanie overenia kľúča hostiteľa?

Jednou z bežných chýb, ktoré sa vyskytujú pri používaní servera SSH, je zlyhanie overenia kľúča hostiteľa. Dôvodom je to, že kľúč vzdialeného hostiteľa bol zmenený a už nie je rovnaký ako uložený v súbore known_hosts. Tento článok vám ukáže, ako opraviť túto chybu.

Ako opravím odmietnutý verejný kľúč SSH?

Kľúč Secure Shell (SSH) je prístupové poverenie pre protokol SSH. Napriek tomu, že protokol SSH podporuje viacero prístupov k autentifikácii, verejný kľúč je považovaný za jeden z najlepších spôsobov, ktoré pomáhajú pri automatizovaných a interaktívnych spojeniach. V tomto článku sa hovorí o tom, ako opraviť odmietnutý prístup SSH k verejnému kľúču.

Ako nájsť verejný kľúč SSH

V niektorých situáciách bude možno potrebné zobraziť obsah vašich kľúčov SSH. Tento článok ukazuje, ako vygenerovať kľúč SSH, a tiež dve metódy, ktoré môžete použiť na zobrazenie obsahu kľúča SSH.

Nastavenie správnych povolení .ssh/config

Protokol SSH je bezpečný protokol, ktorý sa používa na pripojenie k vzdialeným zariadeniam, ako sú servery a sieťové zariadenia. Funguje v nastaveniach klient-server a v predvolenom nastavení počúva na porte 22. SSH používa rôzne techniky šifrovania a hashovania, aby zaistila, že komunikácia medzi klientom a vzdialeným hostiteľom je šifrovaná a bezpečná pred odpočúvaním. V tomto článku je vysvetlené, ako nastaviť správne povolenia .ssh/config.

Ako zmeniť číslo portu SSH v systéme Linux

SSH šifruje spojenie medzi dvoma počítačmi. Číslo portu sa používa na identifikáciu procesu alebo aplikácie, ktorá komunikuje prostredníctvom siete. Predvolený port môže spôsobiť, že zariadenie bude zraniteľné voči pokusom o prihlásenie hrubou silou zo strany robotov. S iným číslom portu môžete pridať ďalšiu vrstvu zabezpečenia. V tomto článku je vysvetlený proces zmeny portu SSH.

Ako zistím, na ktorom porte beží SSH?

Secure Shell, bežne nazývaný SSH, je sieťový protokol, ktorý sa používa na vzdialené prihlásenie na počítačoch v sieti alebo cez internet. SSH je veľmi populárny, pretože je bezpečný a ľahko sa používa, najmä ak vám vyhovuje používanie terminálu. V tomto článku je vysvetlené, ako zistiť, na ktorom porte beží SSH.

Čo je súbor known_hosts pre ssh v Linuxe?

V systémoch Linux je SSH najbežnejšou metódou vzdialeného pripojenia k vašim serverom alebo počítačom a zaistenie bezpečnejšieho pripojenia pomocou diaľkového šifrovania s dvoma kľúčmi. Keď sa vytvorí prvé pripojenie, klient uloží hostiteľské kľúče hostiteľa. Hostiteľský kľúč je šifrovaný kľúč, ktorý sa používa na overenie identity zariadenia. Čo je súbor known_hosts pre ssh v Linuxe, je popísaný v tomto článku.

Ako nastaviť kľúče SSH na Ubuntu 20.04

Kľúče SSH zaisťujú, že bezpečnosť vašich serverov a proces prihlásenia používateľov na ne neohrozí jeho bezpečnosť. Stručne povedané, SSH alebo „bezpečný shell“ je šifrovaný protokol, pomocou ktorého sa môžete vzdialene pripojiť k serveru a mať prístup k informáciám, ktoré sú s ním spojené. V tomto článku je vysvetlený spôsob inštalácie kľúčov SSH na Ubuntu 20.04.

Ako ladiť pripojenia SSH

Bežnou príčinou chýb pripojenia SSH je služba, ktorá nie je spustená na vzdialenom hostiteľovi. Príčinou môže byť náhodné vypnutie alebo nespustenie služby po reštarte systému. V tomto článku sú vysvetlené niektoré hlavné príčiny chýb pripojenia SSH a ich riešenie.

Ako rekurzívne kopírovať vzdialené súbory v systéme Linux

Keď potrebujete skopírovať vzdialené súbory v systéme Linux, prácu za vás zvládnu dva populárne nástroje príkazového riadka-napríklad scp a rsync. Scp je skratka pre zabezpečené kopírovanie. V tomto článku je vysvetlené, ako používať nástroje scp a rsync na rekurzívne kopírovanie vzdialených súborov v systéme Linux.

Ako nastaviť tunelovanie SSH v systéme Linux

Tunelovanie SSH, bežne známe ako presmerovanie portov SSH, je technika smerovania prenosu lokálnej siete prostredníctvom šifrovaného SSH na vzdialených hostiteľoch. Smerovanie sieťovej prevádzky prostredníctvom tunelov SSH zaisťuje vysokú úroveň šifrovania údajov a zabezpečenie, najmä pre nešifrované sieťové protokoly, ako napríklad FTP. V tomto článku je vysvetlené, ako nastaviť tunelovanie SSH v systéme Linux.