Pdf

Ako môžem v systéme Linux previesť súbor .tex Latex na PDF?

LaTex je jedným z vysokokvalitných značkovacích jazykov a schémy prípravy dokumentácie. V niekoľkých oblastiach, vrátane počítačovej vedy, matematiky, fyziky, je to „de facto“ štandard pre publikovanie a komunikáciu vedeckých výskumných prác. Každý z nás ho používa na vytváranie školských projektov, výskumných úloh a dôležitých článkov. V tomto článku je vysvetlený spôsob prevodu súboru .tex latex do formátu PDF v systéme Linux.

Ako previesť PDF na sadu obrázkov

Metódy prevodu súborov PDF na obrázok sa často používajú na konverziu celého PDF alebo na extrahovanie obrázkov zo súboru PDF. Tieto extrahované obrázky sa väčšinou používajú v prezentáciách, prezentačnom softvéri alebo na webe. Tento článok obsahuje zoznam rôznych spôsobov prevodu viacstránkového súboru PDF na skupinu obrázkov.