Ako chápete rozlišovanie malých a veľkých písmen?

Grep sa používa na získanie požadovaných funkcií, údajov z priameho vyhľadávania v texte alebo adresároch, vyhľadávanie v príslušných údajoch a ich modifikácii, okrem iného zvláda rozlišovanie malých a veľkých písmen. V tomto článku sa naučíme, ako rozlúštiť rozlišovanie malých a veľkých písmen pomocou rôznych príkladov, ktoré ukazujú ilustrované výsledky použitých príkazov.