Rádio

Čo je analyzátor rádiového spektra?

Signály sú neviditeľnou a nehmotnou vecou, ​​ktorá nás obklopuje. Okrem bežne známych elektrických signálov sú optické a zvukové signály aj inými druhmi signálov. Meranie týchto signálov je dôležité, ale náročné kvôli ich nefyzickej povahe. Tento článok teda vysvetľuje široko používaný testovací nástroj, analyzátory rádiového spektra.