Je Linux POSIX kompatibilný?

POSIX alebo rozhranie prenosného operačného systému je súborom noriem požadovaných na zachovanie kompatibility medzi operačnými systémami. V tomto článku vysvetlíme, čo znamená POSIX, určíme, či Linux patrí do tejto kategórie, a uvedieme, ktoré súčasti Linuxu musia byť z tejto klasifikácie vylúčené.