Existuje nadradený výber CSS?

Existuje Nadradeny Vyber CssSelektory v CSS sú pravidlá, ktoré majú vzor prvkov. Na základe týchto vzorov sú prvky vyberané prehliadačom a upravované v štýloch. V niektorých prípadoch je potrebné upraviť štýl prvkov, ktoré majú špecifický nadradený prvok. Napríklad, ak existuje viacero prvkov „
“ priradených k rovnakej triede a je potrebné upraviť štýl „div“ so značkou „

“. V takýchto prípadoch „ :has() ” používa sa pseudotrieda rodičovského selektora.

Tento príspevok bude popisovať:

Ako upraviť štýl nadradeného prvku zadaním jeho podradených prvkov?

Najprv vytvorte súbor HTML s dvoma prvkami „div“ takto: • Pridajte dve “
  'prvky s rovnakou triedou' rodič-div “.
 • Prvý obsahuje dve „

  “prvky.

 • Druhý prvok „
  “ obsahuje „

  “ a „

  “:

< div trieda = 'parent-div' >

< p > Ahoj < / p >

< p > sveta < / p >

< / div >

< div trieda = 'parent-div' >

< h1 > Ahoj < / h1 >

< p > Mám značku 'h1'. < / p >

< / div >

Ak je potrebné upraviť štýl prvku „

“ so znakom „

“, potom môžeme upraviť štýl nadradeného prvku podržaním dieťaťa. Na tento účel môžeme využiť „ :has() ” volič.Z oboch prvkov „

“ vyberte ten, ktorý obsahuje prvok „

“ pomocou „ .class-name:has(child-name) “:.rodič-div : ( h1 ) {

farba pozadia : #103e6d ;

farba : mušle ;

šírka : 150 pixelov ;

výška : 150 pixelov ;

hraničný polomer : päťdesiat percent ;

zarovnanie textu : centrum ;

}

Tu sme použili nasledujúce vlastnosti CSS na nadradený prvok: • farba pozadia “ sa používa na určenie farby pozadia prvku.
 • farba ” určuje farbu textu prvku.
 • šírka ” sa používa na definovanie šírky prvku.
 • výška ” určuje výšku prvku.
 • hraničný polomer Vlastnosť ” sa používa na nastavenie zaoblených rohov prvku.
 • zarovnanie textu ” určuje zarovnanie textu.

VýkonAko vybrať všetky podradené prvky?

Ak chcete vybrať podradený prvok pomocou nadradeného selektora, prejdite daným príkladom.

Príklad

Na vytvorenie stránky HTML vykonajte nasledujúce kroky:

 • Pridajte prvok div, ktorý obsahuje dva „

  značky “ a “

  'značka s triedou' dieťa-div “.
 • Dieťa ' div prvok obsahuje prvok '

  ':

< div trieda = 'parent-div' >

< p > Ahoj < / p >

< p > sveta < / p >

< div trieda = 'child-div' >

< p > som dieťa div < / p >

< / div >

< / div >

Môžeme vybrať podradené prvky prostredníctvom rodičovského „

' trieda. Tým sa nielen vyberie jeho priamy „ p “, ale vyberie aj vnorené “ p prvky:

.rodič-div p {

farba pozadia : #7F167F ;

font-family : kurzíva ;

veľkosť písma : 25 pixelov ;

zarovnanie textu : centrum ;

farba : biely dym ;

}

Výkon

Ako vybrať všetky priame detské prvky?

Na výber priameho potomka nadradeného prvku div môžeme použiť „ > symbol “. Pomôže to vybrať všetky prvky „p“, ktoré sú priamym potomkom rodiča „

“. Napríklad sme použili nasledujúce vlastnosti CSS:

.rodič-div > p {

farba pozadia : #7F167F ;

font-family : kurzíva ;

veľkosť písma : 30 pixelov ;

zarovnanie textu : centrum ;

farba : biely dym ;

}

' font-family “ určuje písmo vybraného prvku a „ veľkosť písma “ sa používa na definovanie veľkosti písma:

Výkon

Hovorili sme o selektoroch rodičov CSS v HTML a CSS.

Záver

V CSS je „ :has() ” selektor sa používa ako rodičovská pseudotrieda selektora. Používa sa najmä na výber rodičovských prvkov. Napríklad „ .parent-div:has(h1) ” vyberie nadradený prvok s „

“prvky. Ak chcete vybrať podradený prvok nadradeného prvku, použite „ .rodič-div p “. Príkaz podmienky možno použiť aj na výber všetkých priamych potomkov. Tento článok vysvetľuje výber rodiča CSS pomocou príkladov.