Automatické kľúčové slovo v C

Automaticke Klucove Slovo V CKľúčové slovo „auto“ v programovacom jazyku C sa používa na určenie doby uloženia premennej. Inými slovami, toto kľúčové slovo sa používa na deklarovanie rozsahu premennej v C. Premenné, ktoré sú deklarované s kľúčovým slovom „auto“ v C, majú automatické trvanie uloženia. Takéto premenné sú známe ako lokálne premenné. Zaujímavým faktom však je, že všetky premenné v programovacom jazyku C sú štandardne „lokálne“. Z technického hľadiska teda nie je potrebné používať kľúčové slovo „auto“ v jazyku C. Napriek tomu v tomto článku budeme diskutovať o fungovaní kľúčového slova „auto“.

Automatické kľúčové slovo v programovacom jazyku C

Ak chcete použiť kľúčové slovo auto v programovacom jazyku C, môžete sa pozrieť na nasledujúci príklad:V tomto príklade sme deklarovali celočíselnú premennú s kľúčovým slovom „auto“ a priradili sme jej hodnotu „2“. Potom sme túto hodnotu zobrazili na termináli. Potom sme pomocou zátvoriek definovali nový rozsah. V rámci týchto zátvoriek sme predefinovali tú istú premennú s novou hodnotou „4“. Túto hodnotu sme vytlačili aj na terminál. Potom sme vytlačili hodnotu tejto premennej opäť mimo týchto zložených zátvoriek.Potom sa na kompiláciu tohto kódu použije nasledujúci príkaz:$ gcc auto . c -O auto

Na vykonanie tohto kódu sa používa nasledujúci príkaz:

$. / autoTento program vykreslil veľmi zaujímavý výstup, ktorý je znázornený na nasledujúcom obrázku. Rozsah deklarovanej premennej „num“ pôvodne trval až do konca funkcie „main()“. Zatiaľ čo rozsah jeho redefinície bol len vo vnútri zátvoriek. Z tohto dôvodu zostala hodnota tejto premennej pred a za zloženými zátvorkami „2“. Zatiaľ čo jeho hodnota v zložených zátvorkách bola „4“.

Dosiahnutie rovnakej funkcie bez kľúčového slova Auto v C

Teraz uvidíme, ako možno dosiahnuť rovnakú funkčnosť bez použitia kľúčového slova „auto“. Na tento účel používame rovnaký skript v jazyku C ako v predchádzajúcom príklade. Tentokrát však kľúčové slovo „auto“ jednoducho odstránime zo všetkých strán. Je to znázornené na nasledujúcom obrázku:

Výstup tohto programu je znázornený na nasledujúcom obrázku. Môžete jasne vidieť, že výstup zostal úplne rovnaký aj bez použitia kľúčového slova „auto“, čo potvrdzuje, že ako také nie je potrebné používať kľúčové slovo „auto“ v programovacom jazyku C.

Záver

Tento článok je zameraný na používanie kľúčového slova „auto“ v programovacom jazyku C. Boli sme však aj svedkami toho, ako je možné dosiahnuť rovnakú funkcionalitu aj bez použitia tohto kľúčového slova v C. Preto úplne záleží na vás, či toto kľúčové slovo chcete použiť alebo preskočiť.