Ako používať prvok DOM „clientHeight“ v HTML?

Ako Pouzivat Prvok Dom Clientheight V Html' výška klienta vlastnosť je vlastnosť len na čítanie, ktorú poskytuje „ HTMLElement ” v rozhraní DOM API. Používa sa na získanie výšky vybraného prvku HTML vrátane výplne. Nemeria vlastnosti okrajov a okrajov. Používatelia však môžu pracovať v kombinácii vlastnosti „clientHeight“, ktorá získava výšku prvku HTML. Vlastnosť „clientHeight“ získava vnútornú výšku prvku ako celé číslo v pixeloch.

Tento blog demonštruje použitie prvku DOM výška klienta v HTML.

Ako používať prvok DOM „clientHeight“ v HTML?

' výška klienta ” umožňuje vývojárom vypočítať výšku viditeľného obsahu prvku. Pomáha pri umiestňovaní prvkov voči sebe navzájom alebo pri určovaní, či používateľ roloval k pravému okraju rolovateľného kontajnera. Poskytuje tiež informácie o zostávajúcom nevyužitom priestore na webovej stránke.

Príklad
Prejdime si príklad na lepšiu demonštráciu vlastnosti „clientHeight“. Napríklad „ po kliknutí “ poslucháč udalostí sa používa na zobrazenie výsledku poskytnutého „ výška klienta ' nehnuteľnosť:< telo >
< h2 id = 'element' < / h2 >
< h2 id = 'element' po kliknutí = 'showelementHeight()' >
Kliknutím na článok Linuxhint zobrazíte výšku!
< / h2 >
< skript >
function showelementHeight() {
var example = document.getElementById('element');
var elementHeight= example.clientHeight;
alert('Výška je: ' + výška prvku + ' pixely.');
}
< / skript > >
< / telo >

Vysvetlenie vyššie uvedeného útržku kódu je popísané nižšie: • Najprv vytvorte „

  'značka vo vnútri ' ” a poskytnite mu nejaké fiktívne údaje. Tiež priraďte id „ element ” na vybraný prvok HTML.

 • Ďalej pridajte „ po kliknutí() ” poslucháč udalosti, ktorý vyvoláva “ showelementHeight() “, keď používateľ klikne na „

  ' element.

 • Potom vo vnútri „ showelementHeight() Funkcia “vytvorí premennú s názvom “ príklad “, ktorý funguje ako inštancia pre prvok HTML, ktorý má id „ element “.
 • Potom vytvorte ďalšiu premennú s názvom „ elementHeight “, ktorý ukladá výsledok poskytnutý vlastnosťou „clientHeight“.
 • Potom zobrazte „ elementHeight ““ premenná na výstražnom poli pomocou „ upozornenie() “.

Nakoniec pridajte nasledujúce vlastnosti CSS na úpravu štýlu „ h2 ' element:

< štýl >
#element {
okraj: 20px;
výplň: 10px;
pozadie- farba : tmavozelená;
výška : 300px;
text- zarovnať : stred;
riadok- výška : 100px;
}
< / štýl >

Vo vyššie uvedenom útržku kódu sú nasledujúce vlastnosti CSS priradené k prvku div s id „ element “:

 • ' 20 pixelov “, “ 10 pixelov “ a „ darkcyan “hodnoty sú poskytnuté CSS “ marža “, “ vypchávka “ a „ farba pozadia vlastnosti, resp.
 • Využíva aj „ výška “, “ zarovnanie textu “ a „ line-height Vlastnosti CSS na zlepšenie viditeľnosti používateľa.

Po vykonaní vyššie uvedeného útržku kódu bude webová stránka vyzerať takto:Výstup zobrazuje, že výška vybraného prvku sa zobrazí vo výstražnom poli vždy, keď používateľ klikne na prvok.

Záver

Na využitie „ výška klienta ” v HTML, vyberte element HTML prístupom k atribútu id. Potom pripojte vlastnosť „clientHeight“ a zobrazte výsledok. Je to vlastnosť len na čítanie a vracia výsledok v pixeloch. Vlastnosť „clientHeight“ funguje vo vnútri značky „