Cat Command v Linuxe

Cat Command LinuxPríkaz mačky (skratka pre zreťaziť ) je jedným z najpoužívanejších nástrojov príkazového riadka v systéme Linux OS. Je to štandardný Linuxový nástroj, ktorý sa používa na zobrazenie obsahu súboru bez toho, aby ste ho museli otvárať v ľubovoľnom textovom editore. Ďalším hlavným použitím príkazu cat je zreťazenie súborov, ktoré kombinujú viac súborov do jedného súboru. Existuje niekoľko ďalších použití príkazu cat v Linuxe, o ktorých si povieme v tomto článku, aby ste pochopili, ako to funguje v rôznych scenároch.

Nasledujú niektoré základné funkcie príkazu mačka:  • Zobrazenie obsahu súboru
  • Vytváranie nových súborov
  • Kombinácia súborov
  • Kopírovanie obsahu súboru

Všimnite si toho, že sme použili Debian 10 OS na vysvetlenie príkazov a postupov uvedených v tomto článku.Základná syntax

Základná syntax na používanie príkazu Cat je:$kat [možnosť] [názov súboru]...

Vyššie uvedený príkaz použite, ak sa nachádzate v tom istom adresári, ktorý obsahuje váš súbor. V opačnom prípade, ak ste v inom adresári, zadajte cestu k tomuto súboru nasledovne:

$kat [možnosť] [cesta/do/súbor]...

Zobraziť obsah súboru

Najbežnejším a najzákladnejším použitím príkazu cat je zobrazenie obsahu súboru. Ak chcete zobraziť obsah súboru na termináli, stačí napísať kat a názov súboru nasledovne:

$kat [názov súboru]

Príkladom toho by mohlo byť zobrazenie obsahu súboru /etc /hosts. V takom prípade bude príkaz nasledujúci:$kat /atď/hostitelia

Zobraziť obsah všetkých súborov

Ak chcete zobraziť všetky súbory v aktuálnom adresári, použite zástupný znak s príkazom cat nasledovne:

$kat *

Ak chcete v adresári zobraziť iba obsah textových súborov, zadajte nasledujúci príkaz:

$kat *.TXT

Zobraziť viac súborov naraz

V Termináli môžete tiež kombinovať a zobrazovať obsah viacerých súborov spoločne pomocou príkazu mačka. Na zobrazenie viacerých súborov súčasne použite nasledujúcu syntax:

$kat [súbor1] [súbor2] [súbor 3]

Príkladom toho je zobrazenie výstupu všetkých troch súborov /etc /hostname, /etc/resolv.conf a /etc /hosts v termináli, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku:

Skopírujte výstup jedného súboru do iného súboru

Môže sa tiež použiť na kopírovanie výstupu jedného súboru do iného súboru. Ak cieľový súbor neexistuje, najskôr ho vytvorí, v opačnom prípade prepíše cieľový súbor.

Ak chcete skopírovať výstup zdrojového súboru do iného súboru, použite nasledujúcu syntax:

$Kat[zdrojový súbor] > [cieľový_soubor]

Príkladom toho by bolo skopírovať výstup testovacieho súboru1 do iného súboru s názvom testfile_backup nasledovne:

$kat [testovací súbor 1] > [testfile_backup]

Tento príkaz najskôr vytvorí súbor testfile_backup a potom doň skopíruje obsah testfile1.

Pripojte výstup súboru do iného súboru

Namiesto prepísania výstupu cieleného súboru vo vyššie uvedenom príklade môžete tiež vytvoriť príkaz mačka a pripojiť výstup. Na tento účel je možné použiť nasledujúcu syntax:

$kat [zdrojový súbor] >> [cieľový_soubor]

Vytvorí cieľový súbor, ak ešte neexistuje, inak pripojí výstup.

Skopírujte viac súborov do iného textového súboru/ Reťazenie súborov

Ďalším hlavným použitím príkazu cat je, že môžete kombinovať viac súborov do jedného súboru. Nasledujúcu syntax je možné použiť na zreťazenie súboru1, súboru2 a súboru3 a jeho uloženie do iného súboru s názvom file4.txt.

$kat [súbor1] [súbor2] [súbor 3] > [súbor4]

Napríklad chceme zreťaziť výstup súboru /etc /hostname, /etc/resolv.conf a súboru /etc /hosts do iného súboru s názvom network.txt. Na tento účel je možné použiť nasledujúci príkaz:

$kat /atď/meno hosťa /atď/resolv.conf/atď/hostitelia>network.txt

Zobrazte čísla riadkov v súbore

Ak chcete zobraziť čísla riadkov na výstupe súboru, jednoducho použite –n príznak s:

$kat -n [názov súboru]

Ak si napríklad prezeráte súbor obsahujúci zoznam položiek, môžete na zobrazenie týchto položiek s číslom použiť príznak –n. Nezabudnite, že prázdne riadky sú tiež očíslované, ako ukazuje nasledujúci obrázok:

Ak nechcete číslovať prázdne riadky, použite príznak –b nasledovne:

$kat–B súbor.txt

Vytvorte súbor

Súbor môžete vytvoriť aj pomocou príkazu mačka. Na tento účel je možné použiť nasledujúcu syntax:

$kat > [názov súboru]

Po zadaní vyššie uvedeného príkazu zadajte text, ktorý chcete uložiť do súboru. Po dokončení použite Ctrl+D na uloženie a ukončenie. Potom si môžete pozrieť obsah vášho novo vytvoreného súboru vykonaním nasledujúceho príkazu v termináli:

$kat [názov súboru]

Triedenie výstupu

Môžete tiež skombinovať triediť s kat príkaz na zoradenie výstupu podľa abecedy takto:

$kat [názov súboru] | triediť

Podobne v prípade viacerých súborov môžete výstup spojiť do jedného súboru v abecednom poradí:

$kat [súbor1] [súbor2] | triediť > [súbor 3]

Odstráňte po sebe idúce prázdne riadky

Niekedy súbor obsahuje po sebe idúce prázdne riadky, ktoré nechcete vytlačiť. Príkaz Cat umožňuje zlúčiť tieto po sebe nasledujúce prázdne riadky a zobraziť ich ako jeden prázdny riadok.

Na odstránenie opakovaných prázdnych riadkov použite nasledujúcu syntax príkazu:

$kat–S[názov súboru]

Máme napríklad nasledujúci súbor s postupnými prázdnymi riadkami.

Použitím príznaku –s uvidíte rozdiel.

Zobraziť znaky karty

Niekedy musíte zo svojich súborov odstrániť karty. Príkaz Cat vám môže pomôcť nájsť karty vo vašom súbore pomocou príznaku –t nasledujúcim spôsobom:

$kat–T[názov súboru]

Karty sa vo výstupe zobrazia ako ^I znaky.

Tlačový výstup súboru

Ďalšie populárne použitie príkazu mačka je pri tlači obsahu dokumentu. Napríklad na vytlačenie výstupu súboru na tlačové zariadenie s názvom /dev /lp sa použije nasledujúca syntax:

$kat [názov súboru] > /dev/lp

V tomto článku sme prostredníctvom rôznych príkladov vysvetlili, ako môžete pomocou príkazu cat manipulovať so súbormi v systéme Linux. Príkaz Cat je obľúbený medzi všetkými používateľmi kvôli jeho jednoduchej syntaxi a množstvu možností, ktoré poskytuje. Vytvorenie a zobrazenie súboru, zlúčenie, kopírovanie a pridanie obsahu súboru, tlač a mnoho ďalších je možné zvládnuť pomocou tohto jediného príkazu mačky.