Ako použiť body prerušenia a mediálne dopyty s „align-items“ v Tailwinde?

Ako Pouzit Body Prerusenia A Medialne Dopyty S Align Items V TailwindeTailwind CSS ponúka rôzne „ align-items ” nástroje na ovládanie polohy ohybných a mriežkových položiek pozdĺž priečnej osi kontajnera. Tieto pomocné triedy zahŕňajú „items-start“, „items-center“, „items-end“, „items-baseline“ a „items-stretch“. Používatelia môžu navyše využiť body prerušenia a mediálne dopyty v nástroji „items-“ na zmenu polohy položky ohybu alebo mriežky pozdĺž krížovej osi kontajnera na rôznych veľkostiach obrazovky.

Tento článok demonštruje metódu použitia bodov prerušenia a mediálnych dopytov v pomôckach „align-items“ v Tailwinde.Ako použiť body prerušenia a mediálne dopyty s „align-items“ v Tailwinde?

Ak chcete použiť požadované body prerušenia a mediálne dopyty v pomôckach „justify-content“ v Tailwinde, vytvorte štruktúru HTML. Potom definujte konkrétnu hodnotu pre „ položky- ” pre rôzne veľkosti obrazovky pomocou “ md “ alebo „ lg “prerušovacie body. Nakoniec zmeňte veľkosť obrazovky webovej stránky na overenie.PríkladV tomto príklade vytvoríme flexibilný kontajner s vlastnosťou „items-start“. Použijeme „ md 'bod prerušenia s ' položky-centrum 'úžitok a' lg 'bod prerušenia s ' položky-koniec ” pomôcka v “

” prvok na zmenu vertikálneho zarovnania svojich položiek na strednej a veľkej obrazovke:

< telo >

< div trieda = 'flex items-start md:items-center lg:items-end justify-around text-center h-44 m-3 bg-pink-300 gap-4' >
< div trieda = 'bg-pink-600 py-4 w-40' > 1 div >
< div trieda = 'bg-pink-600 py-12 w-40' > 2 div >
< div trieda = 'bg-pink-600 py-8 w-40' > 3 div >
div >

telo >


Tu:

    • položky-štart ” trieda zarovná flexibilné položky na začiatok kontajnera vertikálne.
    • md:items-center ” trieda vertikálne zarovná flexibilné položky do stredu kontajnera na strednej veľkosti obrazovky.
    • lg:items-end ” trieda vertikálne zarovná flexibilné položky ku koncu kontajnera na veľkej obrazovke.

Výkon
Vyššie uvedený výstup ukazuje, že vertikálne zarovnanie ohybných položiek sa mení podľa toho, ako sa mení veľkosť obrazovky. To znamená, že špecifikované body prerušenia a mediálne dotazy boli efektívne aplikované pomocou pomôcky „align-items“.

Záver

Ak chcete použiť body prerušenia a mediálne dopyty pomocou nástrojov „align-items“ v Tailwinde, definujte požadovanú hodnotu pre „ položky- ” pre rôzne veľkosti obrazoviek pomocou “ md “ alebo „ lg “prerušovacie body. Na overenie zmeňte veľkosť obrazovky webovej stránky a zabezpečte zmeny. Tento článok ilustruje príklad použitia špecifických bodov prerušenia a mediálnych dopytov v pomôckach „align-items“ v Tailwinde.