Ako funguje MDADM RAID v systéme Linux

Ako Funguje Mdadm Raid V Systeme LinuxRAID alebo Redundantné pole nezávislých/lacných diskov je metóda kombinovania viacerých fyzických diskov s cieľom vytvoriť logický disk s väčšou kapacitou, známy aj ako pole RAID. Používa sa tiež na pridanie redundancie k údajom na ich ochranu pred stratou údajov v dôsledku zlyhania hardvéru.

MDADM je nástroj používaný na vytváranie, správu a monitorovanie softvérových zariadení RAID v systéme Linux, ktorý podporuje rôzne typy konfigurácií RAID.

V tomto článku sa budem zaoberať niektorými pojmami MDADM. Budem tiež diskutovať o tom, ako fungujú rôzne typy konfigurácií MDADM RAID a ich požiadavky.Aktívne a náhradné zariadenia MDADM

Konfigurácia MDADM RAID môže mať aktívne a náhradné zariadenia. Aktívne a Rezervný zariadenia spolupracujú, aby zabezpečili ochranu vašich údajov v prípade zlyhania jedného alebo viacerých úložných zariadení pridaných do poľa RAID.Aktívne zariadenia: Úložné zariadenia, ktoré MDADM momentálne používa.Náhradné zariadenia: Úložné zariadenia, ktoré MDADM momentálne nepoužíva, ale budú pridané do poľa MDADM RAID (ako Aktívne zariadenia ) ak jeden alebo viac Aktívne zariadenia zlyhať.

Pracovné princípy aktívnych a náhradných úložných zariadení MDADM sú opísané na obrázkoch nižšie. Na obrázku vľavo máme 4-pamäťové zariadenie MDADM RAID, ktoré je nakonfigurované s dvoma náhradnými úložnými zariadeniami na zabezpečenie proti poruche. Keď zlyhá úložné zariadenie poľa MDADM RAID (napr. disk 3 na pravej strane obrázku), náhradné pamäťové zariadenie sa pridá do poľa MDADM ako aktívne pamäťové zariadenie (napr. disk 5 vpravo na obrázku ).Typy RAID podporované MDADM:

MDADM podporuje rôzne typy konfigurácií RAID:

  • RAID 0
  • RAID 1
  • RAID 5
  • RAID 6
  • RAID 10 (alebo RAID 1+0)

V ďalších častiach vysvetlím požiadavky na rôzne konfigurácie MDADM RAID a ako fungujú rôzne konfigurácie MDADM RAID.

Ako funguje MDADM RAID-0

Ak chcete vytvoriť pole RAID MDADM v konfigurácii RAID-0, musíte mať aspoň dve úložné zariadenia. Konfigurácia MDADM RAID-0 nepotrebuje žiadne náhradné úložné zariadenia. Pole MDADM RAID-0 rozloží údaje na všetky úložné zariadenia pridané do poľa. RAID-0 neposkytuje žiadnu redundanciu dát. Ak teda zlyhá niektoré z úložných zariadení v poli RAID-0, zlyhá celé pole RAID (prídete o všetky údaje). RAID-0 sa používa hlavne na vytvorenie veľkého úložného zariadenia z niekoľkých menších úložných zariadení. RAID 0 sa nepoužíva v kritických aplikáciách.

Vlastnosti konfigurácie MDADM RAID-0 sú zhrnuté nižšie:

Minimálne požadované úložné zariadenia: 2

Požiadavky na náhradné úložné zariadenie: žiadne

Bezpečnosť údajov: žiadne

Rýchlosť čítania dát: Kombinovaná rýchlosť čítania všetkých úložných zariadení pridaných do poľa RAID-0.

Rýchlosť zápisu dát: Kombinovaná rýchlosť zápisu všetkých úložných zariadení pridaných do poľa RAID-0.

Dostupný priestor na disku na ukladanie údajov: Celková veľkosť všetkých diskov pridaných do poľa RAID-0.

Príklad poľa MDADM RAID-0 je uvedený na obrázku nižšie. Ak 2 X 100 GB úložné zariadenia sa používajú v konfigurácii MDADM RAID-0, môžete uložiť o 200 GB údajov v poli RAID.

Ako funguje MDADM RAID-1

Ak chcete vytvoriť pole RAID MDADM v konfigurácii RAID-1, musíte mať aspoň dve úložné zariadenia. Konfigurácia MDADM RAID-1 môže mať ľubovoľný počet náhradných úložných zariadení. Pole MDADM RAID-1 ukladá rovnaké údaje na všetkých úložných zariadeniach pridaných do poľa. RAID-1 maximalizuje redundanciu dát. Pokiaľ je jedno z úložných zariadení v poli RAID-1 v dobrom stave, vaše dáta budú v bezpečí. RAID-1 sa používa hlavne na zabezpečenie maximálnej ochrany údajov a je ideálny pre kritické aplikácie.

Vlastnosti konfigurácie MDADM RAID-1 sú zhrnuté nižšie:

Minimálne požadované úložné zariadenia: 2

Požiadavky na náhradné úložné zariadenie: Toľko, koľko potrebujete.

Bezpečnosť údajov: Je zaistená maximálna bezpečnosť dát. Údaje sú v bezpečí, pokiaľ je aspoň jedno pamäťové zariadenie v dobrom stave.

Rýchlosť čítania dát: Kombinovaná rýchlosť čítania všetkých úložných zariadení pridaných do poľa RAID-1.

Rýchlosť zápisu dát: Rýchlosť zápisu najpomalšieho úložného zariadenia poľa RAID-1.

Dostupný priestor na disku na ukladanie údajov: Miesto na disku jedného z úložných zariadení poľa RAID-1.

Príklad poľa MDADM RAID-1 je uvedený na obrázku nižšie. Ak 2 X 100 GB úložné zariadenia sa používajú v konfigurácii MDADM RAID-1, môžete uložiť o 100 GB údajov v poli RAID. Ak ste pridali 1 X 100 GB úložné zariadenie do poľa RAID-1 ako náhradné zariadenie a jedno z úložných zariadení poľa RAID-1 zlyhá, náhradné úložné zariadenie sa stane aktívnym úložným zariadením poľa RAID-1.

Ako funguje MDADM RAID-5

Ak chcete vytvoriť pole RAID MDADM v konfigurácii RAID-5, musíte mať aspoň tri úložné zariadenia. Konfigurácia MDADM RAID-5 môže obsahovať ľubovoľný počet náhradných úložných zariadení. Pole MDADM RAID-5 vypočíta jednu paritu z údajov uložených v poli a rozloží ju medzi úložné zariadenia pridané do poľa. Úložný priestor v hodnote jedného disku sa používa na ukladanie informácií o parite a zvyšok miesta na disku možno použiť na ukladanie údajov. Pole MDADM RAID-5 dokáže tolerovať zlyhanie jedného disku. RAID-5 maximalizuje priestor na ukladanie dát a zároveň poskytuje bezpečnosť dát. RAID-5 je dosť dobrý na ukladanie dôležitých dát.

Vlastnosti konfigurácie MDADM RAID-5 sú zhrnuté nižšie:

Minimálne požadované úložné zariadenia: 3

Požiadavky na náhradné úložné zariadenie: Toľko, koľko potrebujete.

Bezpečnosť údajov: Používa jednu paritu na zabezpečenie tolerancie zlyhania jedného disku.

Rýchlosť čítania dát: Kombinovaná rýchlosť čítania všetkých úložných zariadení pridaných do poľa RAID-5 mínus jedno úložné zariadenie (keďže sa použije na ukladanie informácií o parite, nie skutočných údajov).

Rýchlosť zápisu dát: Kombinovaná rýchlosť zápisu všetkých úložných zariadení pridaných do poľa RAID-5 mínus jedno úložné zariadenie (keďže sa použije na ukladanie informácií o parite, nie skutočných údajov).

Dostupný priestor na disku na ukladanie údajov: Úložný priestor v hodnote jedného disku v poli RAID-5 sa používa na ukladanie informácií o parite, nie skutočných údajov. Zvyšok diskového priestoru poľa RAID-5 je možné použiť na ukladanie dát.

Príklad poľa MDADM RAID-5 je uvedený na obrázku (vľavo) nižšie. Ak 3 X 100 GB úložné zariadenia sa používajú v konfigurácii MDADM RAID-5, môžete uložiť o 200 GB údajov v poli RAID. Jedno úložné zariadenie v hodnote miesta na disku – 100 GB sa používa na ukladanie informácií o parite poľa RAID-5.

Ak jedno z úložných zariadení v poli RAID-5 zlyhá, ako je znázornené na obrázku v strede, vaše údaje zostanú dostupné. Ak ste pridali a 1 X 100 GB úložné zariadenie do poľa RAID-5 ako náhradné zariadenie, ako je znázornené na obrázku vľavo, a jedno z úložných zariadení poľa RAID-5 zlyhá, ako je znázornené na prostrednom obrázku, náhradné úložné zariadenie sa stane aktívnym úložiskom zariadenie poľa RAID-5, ako je znázornené na obrázku vpravo.

Keď sa náhradné úložné zariadenie stane aktívnym, informácie o parite sa použijú na prepočítanie stratených údajov a novo pridané úložné zariadenie sa naplní prepočítanými údajmi.

  Automaticky vygenerovaná skupina obdĺžnikových políčok s popisom čísel

Ako funguje MDADM RAID-6

Ak chcete vytvoriť pole RAID MDADM v konfigurácii RAID-6, musíte mať aspoň štyri úložné zariadenia. Konfigurácia MDADM RAID-6 môže mať ľubovoľný počet náhradných úložných zariadení. Pole MDADM RAID-6 vypočítava dve sady parít z údajov uložených v poli a rozdeľuje ich medzi úložné zariadenia pridané do poľa. Úložný priestor v hodnote dvoch diskov sa používa na ukladanie informácií o parite a zvyšok miesta na disku možno použiť na ukladanie údajov. Pole MDADM RAID-6 dokáže tolerovať maximálne dve zlyhania disku. RAID-6 maximalizuje priestor na ukladanie dát a zároveň poskytuje lepšiu bezpečnosť dát ako RAID-5. RAID-6 je veľmi dobrý na ukladanie dôležitých dát.

Vlastnosti konfigurácie MDADM RAID-6 sú zhrnuté nižšie:

Minimálne požadované úložné zariadenia: 4

Požiadavky na náhradné úložné zariadenie: Toľko, koľko potrebujete.

Bezpečnosť údajov: Používa dvojitú paritu na zabezpečenie tolerancie dvoch zlyhaní disku.

Rýchlosť čítania dát: Kombinovaná rýchlosť čítania všetkých úložných zariadení pridaných do poľa RAID-6 mínus dve úložné zariadenia (keďže sa použijú na ukladanie informácií o parite, nie skutočných údajov).

Rýchlosť zápisu dát: Kombinovaná rýchlosť zápisu všetkých úložných zariadení pridaných do poľa RAID-6 mínus dve úložné zariadenia (keďže sa budú používať na ukladanie informácií o parite, nie skutočných údajov).

Dostupný priestor na disku na ukladanie údajov: Úložný priestor v hodnote dvoch diskov v poli RAID-6 sa používa na ukladanie informácií o parite, nie skutočných údajov. Zvyšok diskového priestoru poľa RAID-6 je možné použiť na ukladanie dát.

Príklad poľa MDADM RAID-6 je zobrazený na ľavom obrázku nižšie. Ak 4 X 100 GB úložné zariadenia sa používajú v konfigurácii MDADM RAID-6, môžete uložiť o 200 GB údajov v poli RAID. Miesto na disku v hodnote dvoch úložných zariadení – 2 x 100 GB sa používa na ukladanie informácií o parite poľa RAID-6.

Ak zlyhajú maximálne dve úložné zariadenia v poli RAID-6, ako je znázornené na prostrednom obrázku, vaše údaje zostanú dostupné. Ak ste pridali a 1 X 100 GB úložné zariadenie do poľa RAID-6 ako náhradné zariadenie, ako je znázornené na obrázku vľavo, a jedno z úložných zariadení poľa RAID-6 zlyhá, náhradné úložné zariadenie sa stane aktívnym úložným zariadením poľa RAID-6 , ako je znázornené na obrázku vpravo.

Keď sa náhradné úložné zariadenie stane aktívnym úložným zariadením v poli RAID-6, informácie o parite sa použijú na prepočítanie stratených údajov a novo pridané úložné zariadenie sa naplní prepočítanými údajmi.

  Automaticky vygenerovaná skupina obdĺžnikových políčok s popisom čísel

Ako funguje MDADM RAID 1+0 alebo RAID-10

MDADM RAID 1+0 alebo RAID-10 je hybridná konfigurácia RAID. Skladá sa z polí RAID-1 a RAID-0. Niektoré z úložných zariadení tvoria polia RAID-1 a polia RAID-1 sa potom použijú na vytvorenie poľa RAID-0.

Na vytvorenie poľa RAID-10 potrebujete párny počet úložných zariadení. Každý pár úložných zariadení tvorí polia RAID-1 a všetky polia RAID-1 sa kombinujú, aby vytvorili pole RAID-0. Preto dostal názov RAID-10.

Príklad poľa RAID-10 alebo poľa RAID 1+0 je znázornený na obrázku nižšie. Ako vidíte, disk 1 (100 GB) a disk 2 (100 GB) vytvárajú pole RAID-1 so 100 GB miesta na disku, ktoré je k dispozícii na ukladanie údajov. Rovnakým spôsobom tvoria disk 3 a disk 4 ďalšie pole RAID-1 (100 GB). Potom sa polia RAID-1 skombinujú do poľa RAID-0, čím získate 200 GB miesta na disku na ukladanie údajov.

  Skupina obdĺžnikových políčok s číslami a symbolmi, ktoré sa automaticky vygenerujú so strednou spoľahlivosťou

Jednou z výhod poľa RAID-10 je, že každý pár úložných zariadení tvoriacich polia RAID-1 je modulárny. V rámci každého modulárneho poľa RAID-1 môže jedno úložné zariadenie zlyhať, ale vaše dáta zostanú v bezpečí.

Vďaka spôsobu, akým RAID-1 a RAID-0 spolupracujú v poli RAID-10, sa v prípade zlyhania disku môže pole RAID po výmene chybného disku obnoviť rýchlejšie v porovnaní s RAID-5 a RAID-6. Rýchlejší výkon prestavby je spôsobený hlavne modulárnym dizajnom a tým, že nemusí počítať informácie o parite, ako sú RAID-5 a RAID-6. Taktiež pri prestavbe RAID zostáva výkon celého poľa RAID na rozdiel od RAID-5 a RAID-6 nedotknutý. Jediný výkon páru diskov poľa RAID-1, kde disk zlyhal, bude ovplyvnený.

K poliam RAID-10 môžete pridať aj náhradné úložné zariadenia. Náhradné disky fungujú v RAID-10 rovnakým spôsobom ako v iných konfiguráciách MDADM RAID, ako môžete vidieť na obrázku nižšie.

Vlastnosti konfigurácie MDADM RAID-10 sú zhrnuté nižšie:

Minimálne požadované úložné zariadenia: 4

Požiadavky na náhradné úložné zariadenie: Toľko, koľko potrebujete.

Bezpečnosť údajov: Jeden disk každej skupiny RAID-1 môže naraz zlyhať. Polovica úložných zariadení teda môže zlyhať a vaše dáta budú stále v bezpečí, pokiaľ je aspoň jeden disk z každej skupiny RAID-1 stále v poriadku.

Rýchlosť čítania dát: Rýchlosť čítania všetkých úložných zariadení pridaných do poľa RAID-10 vydelená 2.

Rýchlosť zápisu dát: Vypočítajte rýchlosť zápisu všetkých úložných zariadení pridaných do poľa RAID-10 tak, že ju vydelíte 2.

Dostupný priestor na disku na ukladanie údajov: Polovicu úložného priestoru poľa RAID-10 je možné využiť na ukladanie dát.

Záver

Diskutoval som o niektorých podmienkach MDADM RAID. Tiež som diskutoval o tom, ako fungujú rôzne typy konfigurácií MDADM RAID a ich požiadavky.