Ako priblížiť a oddialiť zobrazenie na zväčšenie stránky v prehliadači Google Chrome

How Zoom Out Magnify Page Google Chrome

Google Chrome podporuje funkciu natívneho priblíženia, pomocou ktorej môžu používatelia meniť veľkosť obsahu webovej stránky, napríklad textových a mediálnych prvkov, ako sú obrázky. Možnosť priblíženia stránky v prehliadači Chrome je pre všetkých používateľov veľmi užitočná. Túto funkcionalitu použili na zväčšenie a zmenšenie veľkosti jednotlivých prvkov.

V tomto článku sa budeme zaoberať tým, ako v prehliadači Google Chrome implementovať priblíženie a oddialenie celej stránky a jej prvkov.

Poznámka: Funkcia priblíženia v prehliadači Chrome nezávisí od rozlíšenia obrazovky, nastavení písma alebo nastavenia DPI základného operačného systému.Priblíženie a oddialenie stránky Zväčšiť v prehliadači Google Chrome

Ak chcete v prehliadači Chrome vidieť prvky webovej stránky jasnejšie, môžete nastaviť rozlíšenie stránky, priblížiť alebo zväčšiť obrazovku. Nasledujúcim spôsobom môžete priblížiť a oddialiť obsah webovej stránky. Po prvé, natrvalo upravte úroveň priblíženia pre všetky stránky a druhou možnosťou je manuálne upraviť nastavenia úrovne priblíženia.
Úroveň priblíženia je v prehliadači Chrome predvolene nastavená na 100 %. Tieto nastavenia môžete upraviť ručne stlačením klávesov Ctrl a znamienka plus (+) na priblíženie alebo zväčšenie stránky a na oddialenie sa používa kláves Ctrl a mínus (-).

Obsah stránky môžete tiež priblížiť pomocou myši. Držte prst na klávesnici Ctrl na klávesnici a pohybom kolieska myši ho priblížite a oddialite. Stlačením Ctrl + 0 sa resetuje možnosť priblíženia alebo kliknite na tlačidlo Obnoviť.Jedným z ďalších spôsobov, ako získať prístup k možnosti priblíženia a oddialenia v prehliadači Chrome, je kliknúť na tlačidlo nastavenia prehliadača Chrome a potom prejsť na možnosť „Priblíženie“. Stlačením + znamienka priblížite webovú stránku a stlačením - znak oddialite.

Ak potom chcete upraviť úroveň priblíženia všetkých webových stránok v rovnakom pomere, kliknite na tlačidlo nastavení (tri bodky) umiestnené v hornom rohu prehliadača. Teraz v rozbaľovacom zozname kliknite na „Nastavenia“.

Keď v prehliadači otvoríte stránku Nastavenia, zobrazí sa vám nasledujúce okno:

Teraz posuňte kurzor alebo kliknite na možnosť „Vzhľad“ na ľavom bočnom paneli zobrazeného okna. V poli Vzhľad uvidíte nasledujúce možnosti, ktoré sú na nižšie uvedenom obrázku zvýraznené červenou farbou:

Odtiaľto môžete prispôsobiť prehliadač Chrome, napríklad zmeniť veľkosť písma, priblíženie stránky, motívy atď. Alebo zmeniť úroveň priblíženia okna podľa svojej realizovateľnosti.

Keď zmeníte nastavenia priblíženia stránky, zatvorte kartu nastavení prehliadača Chrome. Teraz môžete vo svojom prehliadači vidieť nové nastavenia prehliadača.

Záver

V tomto článku sme vysvetlili, ako zväčšiť a zmenšiť obrazovku v prehliadači Google Chrome. Ak chcete upraviť veľkosť obsahu webovej stránky, pomocou funkcie Lupa môžete zväčšiť a zmenšiť viditeľnosť svojho obrázka. Ak používate zariadenie s dotykovou obrazovkou, pohybujte sa po priblížení pomocou dvoch prstov po obrazovke prehliadača. Okrem toho môžete tiež používať funkciu priblíženia nainštalovaním ľubovoľného z vašich obľúbených rozšírení, ako je priblíženie fotografií, priblíženie w atď. z internetového obchodu Chrome. V prípade akýchkoľvek problémov nám pošlite spätnú väzbu prostredníctvom komentárov.