Ako zobraziť obsah archívu ZIP v systéme Linux

How View Contents Zip Archive LinuxPravdepodobne ste použili techniky kompresie a archivácie na zálohovanie alebo na úsporu miesta na pevnom disku. Ak chcete zobraziť a získať prístup k obsahu týchto archívov, musíte ich extrahovať do adresára, čo sa zdá byť veľmi jednoduchou úlohou. Ak však pracujete s archívom obsahujúcim veľký počet súborov alebo súbormi s veľkou veľkosťou, bude to časovo náročná a nepríjemná úloha. V systéme Linux existuje niekoľko príkazov, ktoré vám umožňujú rýchlo zobraziť obsah archívu bez jeho extrahovania.

V tomto článku uvidíme niektoré z príkazov Linuxu, ktoré nám pomôžu zobraziť obsah archívu bez toho, aby ste ho museli extrahovať.Upozorňujeme, že sme vysvetlili postup a príkazy popísané v tomto článku v systéme Debian 10.Zobrazenie obsahu archívu ZIP

Použitie zmore a zless

Podobne ako viac a menej príkazov v systéme Linux, tieto príkazy je možné použiť na zobrazenie obsahu súboru z príkazového riadka bez extrahovania. Príkaz Zmore a Zless funguje perfektne pre súbor ZIP; tieto však nefungujú pre priečinok ZIP, ktorý obsahuje viac súborov.Ak chcete zobraziť obsah súboru ZIP bez extrahovania, jednoducho použite príkaz zmore alebo zless a za ním názov súboru:

$môcť <názov_archívu>

alebo

$zless <názov_archívu>Použitie zcat

Podobne ako príkazy zmore a zless, aj zcat je možné použiť na zobrazenie obsahu archívu ZIP bez jeho extrahovania. Na zobrazenie komprimovaného súboru použite zcat za ktorým nasleduje názov súboru:

$zcat <názov_archívu>

Tiež nefunguje s priečinkami ZIP obsahujúcimi viac súborov. Ak spustíte zcat a zobrazíte archív ZIP, ktorý obsahuje viac súborov, zobrazí sa iba jeden súbor, ktorý ignoruje ostatné súbory, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.

Použitie Vim

Príkaz Vim je možné použiť aj na zobrazenie obsahu archívu ZIP bez jeho extrahovania. Môže fungovať pre archivované súbory aj priečinky. Spolu s ZIP môže fungovať aj s inými rozšíreniami, ako napríklad tar.xz, tar.bz2, tar, tbz.

Na zobrazenie komprimovaného súboru použite zcat nasleduje názov súboru:

$Prišiel som <názov_archívu>

Umožňuje nám prechádzať zoznamom súborov v archivovanom priečinku a zobrazovať aj obsah konkrétneho súboru. Ak si chcete zobraziť konkrétny súbor, pomocou šípok a klávesov Enter vyberte súbor a stlačte Zadajte alebo pomocou ľavého kliknutia otvorte konkrétny súbor.

Ak chcete zobraziť konkrétny súbor, vyberte ho pomocou klávesov so šípkami a potom stlačte kláves Enter

Použitie príkazu zip a unzip

Zip je najbežnejší spôsob archivácie súborov, zatiaľ čo rozbalenie pomáha tieto súbory extrahovať. Keď sa používa príkaz unzip bez príznaku; extrahuje všetky súbory obsiahnuté v ZIP archíve. Môžeme ho však použiť na zobrazenie obsahu súboru bez jeho extrahovania pomocou konkrétneho príznaku. Podobne príkaz zip možno použiť aj na zobrazenie zoznamu súborov v archíve bez jeho dekompresie. Nedá sa však použiť na prezeranie obsahu súboru.

Ak chcete používať zip a dekomprimáciu, musíte ich najskôr nainštalovať do svojho systému. Ak to chcete urobiť, spustite tento príkaz v termináli:

$sudoap-getInštalácia PSČ rozbaliť

Ak chcete použiť príkaz zip na prehľadávanie zoznamu súborov v archíve ZIP bez dekompresie, napíšte PSČ nasledovaný -sf a názov archívu takto:

$PSČ-sf<názov_archívu>

Príkaz unzip vám umožňuje zobraziť obsah súboru spolu s prehľadávaním zoznamu súborov. Funguje to ako pre archivované súbory, tak aj pre priečinky ZIP.

Ak chcete prehľadávať zoznam súborov v archivovanom priečinku, použite rozbalenie pomocou -ten označiť nasledovne:

$rozbaliť-ten<názov_archívu>

Ak chcete zobraziť obsah všetkých súborov, použite rozbalenie pomocou -c označiť nasledovne:

$rozbaliť–C<názov_archívu>

Ak chcete zobraziť obsah konkrétneho súboru v archívnom priečinku, pridajte názov súboru na koniec vyššie uvedeného príkazu takto:

$rozbaliť–C<názov_archívu>názov súboru

Použitie 7z

7z je ďalší užitočný nástroj používaný na archiváciu a extrahovanie súborov. Podporuje rôzne rozšírenia vrátane ZIP, 7Z, XZ, TAR, WIM atď. Dá sa použiť aj na zobrazenie zoznamu súborov v archíve bez ich extrahovania. Nepodporuje však zobrazenie obsahu súborov v neextrahovanom formáte.

Ak chcete nainštalovať obslužný program 7z, spustite tento príkaz v termináli:

$sudovýstižnýInštaláciap7zip-plný

Po inštalácii si môžete pozrieť obsah archívu ZIP pomocou the označiť nasledovne:

$7z l<názov_archívu>

V tomto článku sme diskutovali o niektorých príkazoch Linuxu na zobrazenie obsahu archívneho súboru. Pomocou týchto príkazov už nebudete musieť extrahovať náročné archívne súbory iba na zobrazenie ich obsahu.