Ako vytvoriť hotspot WiFi v Linux Mint 20

How Create Wifi Hotspot Linux Mint 20

WiFi hotspot nám umožňuje bezdrôtovo pripojiť rovnaké a heterogénne zariadenia k internetu. Pomocou WiFi hotspotu je možné súbory ľahko zdieľať s inými zariadeniami. V tejto príručke sa naučíte, ako vytvoriť WiFi hotspot v Linux Mint 20.

Vytvorenie WiFi hotspotu v Linux Mint 20

Pred vytvorením WiFi hotspotu v Linux Mint 20 sa uistite, že je váš systém pripojený k internetu.Na vytvorenie WiFi hotspotu v Linuxe Mint 20 postupujte podľa nižšie uvedených krokov:1. Otvorte ponuku aplikácií a vyhľadajte položku „Rozšírená konfigurácia siete“.2. Otvorte aplikáciu „Rozšírená konfigurácia siete“. Kliknutím na tlačidlo „+“ vytvoríte hotspot WiFi.3. Vyberte WiFi z daného zoznamu typov pripojenia a kliknite na „Vytvoriť“.

4. Ďalej musíme nakonfigurovať WiFi hotspot. Zadajte názov pripojenia do polí „Názov pripojenia“ a „SSID“, ktoré chcete nastaviť. V časti režimov navyše vyberte „WiFi“. V ponuke „Zariadenie“ uvidíte možnosť, ktorá zobrazuje fyzickú adresu vašej sieťovej karty. Vyberte kartu bezdrôtovej siete a vykoná sa počiatočná konfigurácia.

5. Potom kliknite na kartu „Zabezpečenie WiFi“ a v danom zozname možností zabezpečenia vyberte „WPA & WPA2 Personal“. Zadajte heslo pre váš hotspot.

6. Ďalej kliknite na položku „Nastavenia IPV4“ a zaistite, aby bola metóda nastavená na možnosť „Zdieľané s inými počítačmi“.

Kliknite na „Uložiť“ a konfigurácia hotspotu WiFi sa uloží.

WiFi hotspot bol úspešne vytvorený.

Záver

Vytvorenie WiFi hotspotu je veľmi jednoduchý a priamočiary proces v Linuxe Mint 20. Vytvorením WiFi hotspotu môžeme ľahko zdieľať súbory s iným systémom pripojeným k rovnakej sieti. Táto príručka vysvetľuje vytvorenie WiFi hotspotu v Linuxe Mint 20.