Aký je rozdiel medzi int a double v C#

Aky Je Rozdiel Medzi Int A Double V CC# je populárny programovací jazyk, ktorý je široko používaný pri vývoji softvéru. V C# sa na definovanie a reprezentovanie rôznych typov údajov používajú špecifické typy údajov, ktoré môže obsahovať premenná, a to je jeden zo základných pojmov v C#. V C# sú dva typy údajov, ktoré sa najčastejšie používajú na reprezentáciu číselných hodnôt, „int“ a „double“. Napriek tomu majú niektoré kritické rozdiely, ktoré by programátori mali pochopiť, a tento príspevok je o rozdiele medzi int a double v C #.

Aký je rozdiel medzi int a double v C #?

Hlavným rozdielom medzi týmito dvoma typmi údajov je spôsob, akým ukladajú a predstavujú desatinné hodnoty. Celé čísla (int) sú celé čísla, čo znamená, že nemajú žiadne desatinné miesta. Používajú sa na ukladanie hodnôt, ktoré nevyžadujú desatinnú presnosť, ako je počítanie, indexovanie a jednoduché aritmetické operácie. Celé čísla v C# sa môžu pohybovať od -2 147 483 648 do 2 147 483 647, čo je maximálna hodnota, ktorú môže typ údajov „int“ obsahovať.

Na druhej strane, double (double) sú čísla s pohyblivou rádovou čiarkou, čo znamená, že môžu predstavovať desatinné hodnoty. Používajú sa na ukladanie hodnôt, ktoré vyžadujú desatinnú presnosť, ako sú výpočty so zlomkami alebo desatinnými miestami. Dvojité hodnoty v C# sa môžu pohybovať od -1,7976931348623157E+308 do 1,7976931348623157E+308, čo je maximálna hodnota, ktorú môže dátový typ „double“ obsahovať.Pozrime sa na príklad každého typu údajov:Príklad pre typ údajov int v jazyku C#

Typ údajov int je 4 bajty v C #, nižšie je kód, ktorý vykonáva jednoduché sčítanie pomocou typu údajov int:pomocou systému ;

triedny program

{

statické neplatné Hlavná ( reťazec [ ] args )

{

int číslo1 = 5 ;

int číslo2 = 10 ;

int súčet = číslo1 + číslo2 ;

Konzola. WriteLine ( 'Súčet {0} a {1} je {2}' , číslo1 , číslo2 , súčet ) ;

}

}

V tomto príklade deklarujeme dve premenné „num1“ a „num2“ ako celé čísla a priradíme im hodnoty 5 a 10. Potom ich všetky spočítame a výsledok vložíme do premennej s názvom „sum“ a nakoniec použijeme metódu Console.WriteLine na tlač výsledku.

Príklad pre dvojitý dátový typ v C#

Dvojitý dátový typ je 8 bajtov v C#, nižšie je kód, ktorý vykonáva jednoduché sčítanie pomocou dvojitého dátového typu:pomocou systému ;

triedny program

{

statické neplatné Hlavná ( reťazec [ ] args )

{

dvojitý číslo1 = 7.5 ;

dvojitý číslo2 = 9.5 ;

dvojitý produkt = číslo1 * číslo2 ;

Konzola. WriteLine ( 'Produkt {0} a {1} je {2}' , číslo1 , číslo2 , produkt ) ;

}

}

V tomto príklade deklarujeme dve premenné „num1“ a „num2“ ako double a priradíme im hodnoty 7,5 a 9,5. Následne ich vynásobíme a výsledok uložíme do premennej ‚produkt‘ a následne výsledok vytlačíme pomocou metódy ‚Console.WriteLine‘.

Poznámka: Množstvo pamäte, ktorú si môže každý typ údajov zachovať, sa líši medzi typmi údajov float a double; float pojme 4 bajty, zatiaľ čo double pojme 8 bajtov.

Záver

Pochopenie rozdielu medzi „int“ a „double“ v C # je nevyhnutné pre písanie efektívneho kódu. Zatiaľ čo celé čísla sa používajú pre celé čísla, dvojité sa používajú na prácu s pohyblivými číslami a každé má svoje špecifické prípady použitia. Použitím vhodného typu údajov pre daný scenár môžu programátori zabezpečiť, aby bol ich kód presný a efektívny.