7 opráv chyby „Systém Windows nemohol automaticky rozpoznať nastavenia servera proxy v tejto sieti“.

7 Oprav Chyby System Windows Nemohol Automaticky Rozpoznat Nastavenia Servera Proxy V Tejto Sieti

Systém Windows nedokáže rozpoznať nastavenia servera proxy pri každom spustení nástroja na riešenie problémov so sieťou na vyriešenie problému súvisiaceho so sieťou. Medzi ďalšie dôvody môžu patriť nesprávne nakonfigurované nastavenia TCP/IP, zmena nastavení servera proxy, zastarané sieťové ovládače alebo poškodenie alebo chýbajúce súbory sieťových ovládačov. Ak čelíte rovnakému problému, tu je návod pre vás. Preskúmajte tento návod a nájdite riešenie.

Cieľom tohto zápisu je opraviť uvedenú chybu prostredníctvom praktickej ukážky.

Ako nakonfigurovať chybu „Systém Windows nemohol automaticky rozpoznať nastavenia proxy tejto siete“?

Uvedenú chybu je možné opraviť pomocou týchto metód:Poďme preskúmať všetky tieto metódy jeden po druhom.Oprava 1: Resetujte TCP/IP

Prvým prístupom je resetovanie TCP/IP na opravu uvedenej chyby. Ak to chcete urobiť, najskôr otvorte „ Príkazový riadok “ cez panel Štart systému Windows:Spustite tento príkaz v termináli a vyprázdnite DNS:

> IPCONFIG / FLUSHDNSDNS bol úspešne vyprázdnený.

Vykonajte nižšie uvedený príkaz na resetovanie katalógu Winsock:

> reset netsh winsock

Reštartujte systém Windows, aby ste dokončili resetovanie katalógu Winsock.

Spustite daný príkaz na resetovanie TCP/IP pomocou utility netshell:

> netsh int IP resetovať

Nastavenia TCP/IP boli úspešne resetované.

Oprava 2: Resetujte smerovač Wi-Fi

Ďalším dôvodom môžu byť nesprávne nakonfigurované nastavenia adaptéra Wi-Fi. Ak chcete problém vyriešiť, musíte resetovať adaptér Wi-Fi. Z tohto dôvodu najskôr vytiahnite napájací kábel z adaptéra Wi-Fi. Počkajte aspoň 30 sekúnd a potom znova zapojte napájací kábel. Počkajte, kým sa váš systém pripojí k adaptéru Wi-Fi a skontrolujte, či je problém vyriešený alebo nie.

Oprava 3: Zakážte proxy server

Vypnutie proxy servera môže pomôcť používateľom opraviť uvedenú chybu. Na tento účel spustite „ možnosti internetu “ cez panel Štart systému Windows:

Prepnúť na „ Spojenia “. Spustiť “ Nastavenia LAN “:

Zrušte začiarknutie políčka „ Použite proxy server pre vašu LAN “ a stlačte „ OK tlačidlo ”:

Reštartujte počítač a skontrolujte, či je uvedený problém vyriešený alebo nie.

Oprava 4: Spustite SFC Scan

Poškodené alebo chýbajúce systémové súbory môžu byť tiež vinníkom tejto chyby. Spustenie kontroly SFC pomáha opraviť poškodené a chýbajúce súbory. Za týmto účelom spustite „ CMD ” ako správca cez ponuku Štart.

Spustite príkazovú konzolu a spustite kontrolu systémových súborov:

> sfc / skenovanie teraz

Kontrola SFC bola dokončená a opravila poškodené systémové súbory. Dúfajme, že sa tým problém vyriešil.

Oprava 5: Vykonajte reset siete

Obnovenie siete obnoví všetky nastavenia, ktoré boli nakonfigurované manuálne. Resetovanie siete určite problém vyrieši. Ak to chcete urobiť, najskôr otvorte „ Obnovenie siete “ z panela Štart systému Windows:

Klikni na ' Resetovať teraz tlačidlo ”:

Tým sa obnovia nastavenia siete.

Oprava 6: Aktualizujte sieťový ovládač

Uvedený problém môže vyriešiť aktualizácia sieťového ovládača. Na tento účel otvorte „ Správca zariadení “ cez ponuku Štart:

Rozšírte „ Sieťové adaptéry ” segment. Kliknite pravým tlačidlom myši na ovládač sieťového adaptéra a vyberte „ Aktualizujte ovládač “:

Vyberte „ Automaticky vyhľadať ovládače “:

Toto automaticky vyhľadá a aktualizuje ovládač na najnovšiu verziu. Reštartujte systém a skontrolujte, či je problém vyriešený alebo nie.

Oprava 7: Spustite nástroj na riešenie problémov so sieťou

Keďže uvedená chyba je problémom súvisiacim so sieťou. Uvedený problém by teda mohlo vyriešiť spustenie nástroja na riešenie problémov so sieťou. Na tento účel spustite „ Riešenie problémov s nastaveniami “ z panela Štart systému Windows:

Kliknite na ' Ďalšie nástroje na riešenie problémov “:

Nájsť ' Sieťový adaptér “ a stlačte „ Spustite nástroj na riešenie problémov “:

Vyberte „ Wi-Fi “ zo zoznamu adaptérov a stlačte „ Ďalšie “:

Nástroj na riešenie problémov so sieťou začal riešiť problémy:

Keď nástroj na riešenie problémov dokončí svoj proces. Reštartujte počítač a skontrolujte, či je problém odstránený alebo nie.

Záver

Uvedenú chybu je možné opraviť niekoľkými spôsobmi. Tieto metódy zahŕňajú resetovanie nastavení TCP/IP, resetovanie adaptéra Wi-Fi, zakázanie nastavení servera proxy, spustenie skenovania SFC, resetovanie siete, aktualizáciu sieťových ovládačov alebo spustenie nástroja na riešenie problémov so sieťou. Tento blog poskytuje všetky autentické metódy na vyriešenie uvedeného problému.